Uutinen

Paikallisen sopimisen selvitys ja kunta-alan sopimukset

Selvitys paikallisesta sopimisesta julkistettiin 15. lokakuuta 2015. Se sisältää myös ehdotuksia, jotka saattavat toteutuessaan aiheuttaa muutoksia kunta-alalla.

Hallitusohjelmassa sovittiin, että paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan. Hallitus haluaa kannustaa työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille ja huolehtia paikallisen sopimisen edellytysten vahvistamisesta lainsäädäntöhankkeilla.

Yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala on toiminut paikallisen sopimisen selvitysmiehenä. Selvitys koskee lähtökohtaisesti yksityistä sektoria ja varsinkin sen järjestäytymättömiä yrityksiä.

Hietala on kuullut myös KT Kuntatyönantajia. Selvitys sisältää useita ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi, jotka toteutuessaan koskevat myös kunta-alaa ja saattavat aiheuttaa muutoksia myös kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä kunta-alan yhteistoimintaa koskevaan lakiin.

Paikallisia sopimuksia tehty lähinnä vain palvelussuhteen ehtojen parantamiseksi

Paikallinen sopiminen kunta-alalla on laajasti mahdollista, mutta pääsääntöisesti kaikki paikalliset sopimukset ovat palkansaajien kannalta olleet ehdoiltaan parempia kuin valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset. Sellaisia paikallisia sopimuksia, joilla henkilöstömenoja olisi ollut tarkoitus sopeuttaa, ei ole onnistuttu tekemään.

Paikalliselta tasolta löytyy halukkuutta estää henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia ja hyväksyä vaihtoehtona niille työnantajan tarjoamat paikalliset palvelussuhteen ehtojen heikennykset. Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat kuitenkin torjuneet paikalliset yritykset sopeuttaa henkilöstömenoja.