Uutinen

Kuntien henkilöstön irtisanomissuoja poistuu 2017

Kuntien henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja säilyy vielä vuonna 2016 voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä. Vuonna 2017 voimaan tulevissa liitoksissa irtisanomissuojaa ei lain perusteella enää synny. Tasavallan presidentti on vahvistanut muutokset 20. marraskuuta.

​Kuntarakennelain muutokset tulevat voimaan 1.12.2015. Kuntaliitostilanteissa sovellettavan henkilöstön irtisanomissuojaa koskevan säännöksen lisäksi kuntarakennelaista kumotaan kuntien velvollisuus selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytykset ja määräajat sekä muut kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset.

Lisäksi kumotaan kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen momentti, joka koskee kumottavia kuntarakennelain säännöksiä.

Aiemmin samasta aiheesta

Muualla verkossa

  • HE 25/2015 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta
     
  • Eduskunnan vastaus, EV 24/2015 vp ─ HE 25/2015 vp