Uutinen

Irtisanomissuojan päätyttävä kokonaan vuonna 2017

Hallitus on antamassa hallitusohjelman mukaisesti lakiesityksen, jonka mukaan kuntarakennelain säännös kuntajaon muutoksissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta kumotaan.

Hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossaan KT Kuntatyönantajat pitää lakiesitystä tältä osin erittäin hyvänä ja perusteltuna. Irtisanomissuojaa koskeva säännös on asettanut kuntasektorin perusteettomasti eri asemaan toimintojen uudelleenjärjestelyissä ja on kohtuuttomasti estänyt toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja niiden tehostamista. 

Lakiesitykseen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen vuotta 2017 voimaan tulleissa kuntien yhdistymisissä sovelletaan vielä säännöstä henkilöstön irtisanomissuojasta. Irtisanomissuoja kumoutuu vasta 1.1.2017 jälkeen voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa.

Lausunnossaan KT Kuntatyönantajat katsoo, että kuntien yhdenmukainen kohtelu kuitenkin edellyttäisi, että irtisanomissuojaa koskevan säännöksen soveltaminen päättyisi kaikilla kunnilla samassa aikataulussa vuoden 2017 alusta alkaen. 

Lisätietoja

Sari Ojanen, neuvottelupäällikkö +358 9 771 2363, +358 50 597 6942

Lauri Niittylä, johtava työmarkkinalakimies +358 9 771 2102, +358 50 320 9742

KT:n lausunto

  • KT Kuntatyönantajien (KT) lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kuntarakennelain muuttamisesta