Uutinen

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki avattu kuntatyönantajille

KT:ssa on valmistunut kuntatyönantajille tarkoitettu maksuton sähköinen palvelu, johon kuntaorganisaatiot voivat tallettaa henkilöstöraportoinnin tunnuslukuja ja vertailla niitä keskenään.

Vertailutietopankkiin kerätään keskeisiä tunnuslukuja, jotka perustuvat henkilöstöraporttisuositukseen (KT:n yleiskirje 8/2013).

Palvelu on tarkoitettu työnantajan edustajille ja sen käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Vertailutietopankin käyttö on vapaaehtoista, mutta mitä useampi kunta ja kuntayhtymä tallentaa järjestelmään omat tunnuslukunsa, sitä laajemmat mahdollisuudet se tarjoaa henkilöstövoimavarojen vertailuun.

Henkilöstöraportoinnin tunnuslukuja voi tallentaa ensimmäinen kerran kalenterivuodelta 2014.

Lisätietoja

Merja Rusanen, työelämän kehittämisen asiantuntija +358 9 771 2513, +358 50 570 4326

Anne Hotti, johtava työmarkkinatutkija +358 9 771 2324, +358 50 527 1092

Vertailutietopankki