Koulutus
-
KT Koulutus, Helsinki

Varhaiskasvatuksen palkkauspäivä

Lähikoulutus järjestetään ti 12.12.2023 klo 9–15 Helsingissä.  
Koulutus on kohdistettu kunnille ja kuntayhtymille.

Koulutuksen kohderyhmä ja tavoitteet 

Koulutuksen kohderyhmä: KT-yhteyshenkilöt, henkilöstöhallinnon, palkkahallinnon ja hallinnon asiantuntijat, palkanlaskijat, esihenkilöt, lähiesihenkilöt ja -johtajat, henkilöstöpäälliköt ja -johtajat, toimialajohto. 

Päiväkodin henkilökunnan palkkausmääräykset ovat olleet muutosten kohteena useampaan otteeseen viimeisten vuosien aikana. Lisäksi päiväkodin henkilökunnan työehdot ovat jakautuneet kahteen työehtosopimukseen, joka tuo haasteita sopimusmääräysten oikeaan tulkintaan. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä yksityiskohtaisesti päiväkodin henkilökunnan työehtosopimusten palkkausmääräyksiin, painottaen päiväkodin palkkausmääräyksiin liittyviä erityiskysymyksiä. Koulutuksessa on mahdollisuus keskustella palkkausmääräysten tulkinnasta ja haasteista ja esittää kysymyksiä. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt 

Koulutuksessa käsitellään mm. OVTES osion G ja KVTES liitteen 5 soveltamisalat, päiväkodin palkkausjärjestelmä, päiväkodin palkkauksen erityiskysymyksiä, kuten esimerkiksi lisätehtävät ja -vastuut, sekä kelpoisten ja ns. epäkelpoisten palkkojen soveltaminen, OVTES osion G ja KVTES liitteen 5 palkkahinnoittelujen soveltaminen. 

Ohjelma 

klo 8.30–9 Aamukahvi 

klo 9–11.30 Mitä palvelussuhteen ehtoja käytetään päiväkodin henkilöstöön? OVTES vai KVTES? 

Varhaiskasvatuksen hinnoittelu ja palkkausmääräykset: 
-  Palkkausjärjestelmä 
- ”Epäpevyysalennuksen” oikea soveltaminen 
- Tehtävän vaativuuden muutos 
- Lisätehtävät- ja vastuut varhaiskasvatuksessa 
- Harjoittelijat 
- Henkilökohtainen lisä 
- Osa-aikaisen palkka 
- Työkokemuslisä 

klo 11.30–12.30    Lounas 

klo 12.30–13.30    Varhaiskasvatuksen hinnoittelu (OVTES osio G ja KVTES liite 5) 
Sama vai eri tehtäväkohtainen palkka pätevälle ja epäpätevälle? 

klo 13.30–14 Kahvi 

klo 14–15 Palkanmaksun erityiskysymyksiä 
Varhaiskasvatuksen palkkauksen tulevaisuuden näkymiä 

Kouluttajana on KT:n työmarkkina-asiamies Canelia Wessman. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Lähikoulutuksesta peritään 100 euron osallistumismaksu, joka kattaa järjestelyistä syntyvät kustannukset. Osallistumismaksuun sisältyy lounas ja kahvit.  

Koulutukseen ilmoittaudutaan Linja-tunnuksilla. 

Siirry tästä ilmoittautumaan KT:n tapahtumaportaaliin. 

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia KT Linjaan, voit pyytää niitä osoitteesta toimisto@kt.fi. Ilmoittautuminen koulutukseen on 30.11. klo 16 mennessä, minkä jälkeen emme valitettavasti voi ottaa vastaan ilmoittautumisia. Viimeinen veloitukseton peruutuspäivämäärä on 30.11.2023. 

Koulutukseen voidaan ottaa 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja se toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 20. 

Esitysmateriaalit ovat saatavilla KT Linjassa ennen koulutusta, viimeistään koulutuspäivänä. Tästä koulutuksesta ei tehdä tallennetta. Materiaalit ovat saatavilla KT Linjassa 31.1.2024 saakka.