Koulutus
-
KT Koulutus, Helsinki

Päiväkodin työaikapäivä (yleistyöaika ja jaksotyöaika)

Lähikoulutus järjestetään ti 7.11.2023 klo 9–15.30 Helsingissä.  
Koulutus on kohdistettu kunnille ja kuntayhtymille.

Koulutuksen kohderyhmä ja tavoitteet 

Koulutuksen kohderyhmä: esihenkilöt, lähiesihenkilöt ja -johtajat, toimialajohto, päiväkodin johtajat ja varhaiskasvatusjohtajat  

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä päiväkodin työaikasuunnitteluun, omaksua keskeiset työaikamääräykset sekä tarjota keinoja ratkoa päiväkodin työaikasuunnittelun haasteita. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt 

Päiväkodin työaikasuunnittelu on tarkkojen mitoitusmääräysten ja lasten vaihtelevien hoidon tarpeiden takia erityisen haasteellista. Koulutuspäivän aikana käsitellään päiväkodissa sovellettavia (KVTES ja OVTES osio G) työaikamääräyksiä päiväkodin työaikasuunnitteluhaasteet huomioiden. Koulutuksessa on mahdollista keskustella päiväkodin työaikasuunnittelun haasteista ja erilaisista keinoista ratkaista niitä sekä verkostoitua. Päivän aikana käsitellään erityisesti esimerkiksi sopivan työaikajakson valintaa, työvuoroluettelon muuttamisen mahdollisuuksia ja varallaolon soveltamista. Agendalla on myös varsin kattavasti KVTESin yleistyöajan ja jaksotyöajan työaikasuunnittelun perusteet, jonka takia päivä soveltuu myös hyvin uusille päiväkodin työaikasuunnittelua toteuttaville henkilöille.  

Ohjelma 

klo 8.30–9 Aamukahvi 

klo 9–12 Aamupäivän teemat:
Työaikamääräykset 
Työajat toiminnan näkökulmasta 
Mitä työaikamuotoa päiväkodissa käytetään? 
Mitä luetaan työajaksi? 
Varallaoloaika 
Hälytysraha 
Työaikajakson pituus 
Työvuoroluettelo ja työvuoroluettelon muuttaminen 
Työajan ja työvuorojen sijoittelu 
Päivittäiset lepoajat 

klo 12–13 Lounas 

klo 13–14.15 Syventyminen jaksotyön ja yleistyöajan työaikamääräyksiin KVTESin määräysten ja esimerkkien kautta. 

klo 14.15–14.30 Kahvi 

klo 14.30–15.30 Edellinen teema jatkuu 

Kouluttajina ovat KT:n työmarkkinalakimies Eeva Nypelö ja työmarkkina-asiamies Canelia Wessman. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Lähikoulutuksesta peritään 100 euron osallistumismaksu, joka kattaa järjestelyistä syntyvät kustannukset. Osallistumismaksuun sisältyy lounas ja kahvit.  

Koulutukseen ilmoittaudutaan Linja-tunnuksilla. 

Siirry tästä ilmoittautumaan KT:n tapahtumaportaaliin. 

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia KT Linjaan, voit pyytää niitä osoitteesta toimisto@kt.fi. Ilmoittautuminen koulutukseen on 26.10. klo 16 mennessä, minkä jälkeen emme valitettavasti voi ottaa vastaan ilmoittautumisia. Viimeinen veloitukseton peruutuspäivämäärä on 26.10.2023. 

Koulutukseen voidaan ottaa 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja se toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 20. 

Esitysmateriaalit ovat saatavilla KT Linjassa ennen koulutusta, viimeistään koulutuspäivänä. Tästä koulutuksesta ei tehdä tallennetta. Materiaalit ovat saatavilla KT Linjassa 31.12.2023 saakka.