Koulutus
-
KT Koulutus, Helsinki

Esihenkilön työsuojeluvastuut

Lähikoulutus järjestetään tiistaina 25.4.2023 klo 9-16 Helsingissä.

Koulutuksen kohderyhmä: esihenkilöt, toimialajohto, ylin johto, lähiesihenkilöt ja -johtajat.

Koulutuksen tavoitteena on osallistaen ja vuorovaikutuksessa vahvistaa esihenkilöiden työsuojeluosaamista.

Koulutuksen sisällöt:
• työnantajan ja esihenkilön työsuojeluvastuut mm. riskien arviointi
• esihenkilötyön haastavia tilanteita
• esihenkilön oikeutta ja velvollisuuksia johtaa työtä sekä puuttua epäkohtiin

Ohjelma:
klo 8.30 Aamukahvi                       

klo 9.00 Mitä on työsuojelu ja työsuojelun yhteistoiminta?
• Roolit ja vastuut
• Työsuojelua raamittava lainsäädäntö

klo 10.20 Tauko

klo 10.30 Esihenkilön rooli haastavissa tilanteissa
• Yleistä
• Työntekijän kuormittuminen
• Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

klo 11.30 Lounas

klo 12.15 Haastavat tilanteet jatkuvat

klo 13.15 Kahvi

klo 13.30 - 16.00 Ryhmäcoachaus

Päivän lopuksi osallistujille järjestään ryhmäcoachausta oman työsuojelujohtamisensa vahvistamiseksi. Coachingin avulla osallistuja käy läpi itse valitsemaansa työsuojelukysymystä pienryhmässä. Tavoitteena on saada oivalluksia, tunnistaa omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan sekä löytää ratkaisuja arjen työsuojeluhaasteisiin. Jotta coachauksesta hyötyy mahdollisimman paljon, tulee osallistujan pohtia ennakkoon oman työturvallisuus/-hyvinvointijohtamisensa tilannetta, jossa haluaa kehittyä. Pyrimme muodostamaan pienryhmät ryhmäcoachaukseen hyödyntäen näitä kehittymistavoitteita. Coaching-keskustelu on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä, mutta samalla pohdiskelevaa ja kiireetöntä. Coaching-ryhmissä on 4-6 henkilöä.

Lähetä ennakkotehtävä otsikolla COACHING, viimeistään 17.4.2023 sähköpostiin tyosuojelupaallikot@kt.fi.
• Miten haluat kehittää itseäsi työturvallisuuden/-hyvinvoinnin johtamisessa?
• Pohdi myös, missä kohdassa omaa kehittymistäsi olet.

Yhteisen osuuden kouluttajina ovat KT:n työelämän kehittämisen asiantuntijat Minna Salli ja Marjaana Walldèn. 

Coacheina toimivat KT:n asiantuntijat: Mertzi Bergman, Anna-Mari Jaanu, Tuija Liljander, Jaana Näsänen ja Marjaana Walldén. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Lähikoulutuksesta peritään 100 euron osallistumismaksu, joka kattaa järjestelyistä syntyvät kustannukset. Osallistumismaksuun sisältyy lounas ja kahvit. 

Koulutukseen voidaan ottaa 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja se toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 20.

Koulutuksen osallistuminen vaatii rekisteröitymisen/ilmoittautumisen koulutukseen. 

Tämän jälkeen emme valitettavasti voi ottaa vastaan ilmoittautumisia. Viimeinen veloitukseton peruutuspäivämäärä on 14.4.2023.

Esitysmateriaali löytyy koulutuksen jälkeen KT Linjasta. Tästä koulutuksesta ei tule tallennetta. Materiaalit ovat saatavilla KT Linjassa 22.6.2023 saakka.