Koulutus
-
KT Koulutus, Helsinki
Kuntatalo, Toinen Linja14

Usein kysytyt kysymykset sairauspoissaoloista

Lähikoulutus järjestetään maanantaina 13.2.2023 klo 13-15 Helsingissä.

Koulutuksen kohderyhmä: KT-yhteyshenkilöt, henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon asiantuntijat, esihenkilöt, henkilöstöpäälliköt ja -johtajat, toimialajohto, kehittämisen asiantuntijat, työsuojelupäälliköt, lähiesihenkilöt ja -johtajat.

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistunut tuntee pääpiirteissään sairauspoissaoloihin liittyvien KVTES V luvun määräysten sisällön. Hän tunnistaa tyypillisimpiä sairauspoissaoloihin liittyviä haasteellisia tilanteita ja osaa ratkaista ne KVTES:n ja lainsäädännön määräykset huomioiden.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia sairauspoissaoloihin liittyviä tilanteita:
• Miltä ajalta maksetaan sairauspoissaolon palkkaa?
• Miten voidaan toimia tilanteessa, jossa lääkärintodistus on puutteellinen?
• Miten työnantajan tulisi toimia takautuvan työkyvyttömyyseläkkeen kohdalla?
• Milloin työnantajalla on oikeus perustellusta syystä lähettää työntekijä/viranhaltija työnantajan kustannuksella toiselle lääkärille?
• Mitä tarkoitetaan 30-60-90 päivän säännöllä, uusilla 150 ja 230 päivän tarkastuspisteillä ja miten ne velvoittavat työnantajaa?
• Miten työntekijän työkykyä voidaan tukea ja sairauspoissaoloja vähentää aktiivisella työterveysyhteistyöllä?
• Millaisia osasairauspäivärahaa koskevia muutoksia tuli voimaan 1.1.2023?

Kouluttajina ovat KT:n neuvottelujohtaja Anna Kukka ja työmarkkinalakimies Eeva Vesterbacka.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Lähikoulutuksesta peritään 50 euron osallistumismaksu, joka kattaa järjestelyistä syntyvät kustannukset. Osallistumismaksuun sisältyy kahvit. Koulutukseen voidaan ottaa 50 osallistujaa ilmoittautumis-järjestyksessä ja se toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 20. Koulutuksen osallistuminen vaatii rekisteröitymisen/ilmoittautumisen koulutukseen. 

Ilmoittautuminen koulutukseen 2.2. klo 16 mennessä KT:n tapahtumaportaalissa. Viimeinen veloitukseton peruutuspäivämäärä on 2.2.2023.

Esitysmateriaali löytyy koulutuksen jälkeen KT Linjasta. Tästä koulutuksesta ei tule tallennetta. Materiaalit ovat saatavilla KT Linjassa 31.3.2023 saakka.