Koulutus
-
Hybridtillfälle
Vasa plus streaming

Arbetstidsplanering vid daghem

Utbildningen ordnas som ett hybridtillfälle den 17.11 kl. 10-15.30 i Vasa. Platsen meddelar vi senare.

Kursen är avsedd för daghemsföreståndare, chefer inom småbarnspedagogiken, samt övriga som jobbar med arbetstidsplanering vid daghem.

Under dagen behandlar vi bestämmelser som är relevanta med tanke på arbetstidsplanering på daghem.

Teman som under dagen behandlas är bl. a. arbetsgivarens arbetsledningsrätt i arbetstidsfrågor, effektiv användning av arbetstid, faktorer som påverkar arbetstidsplanering vid daghem, val av arbetstidform och lämplig tid på utjämningsperiod, vad som räknas som arbetstid (ex. kurser och läkarbesök), beredskap, samt planering av arbetschiftsförteckningen och förändringar i den. Under dagen har deltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera de utmaningar som arbetstidsplaneringen på daghem medför.

Utbildningen ordnas som ett hybridtillfälle. Du kan delta på plats i Vasa eller på distans. Till utbildningen i Vasa ryms 50 deltagare med i anmälningsordning. Ifall det anmäls under 20 deltagare till utbildningen, ordnar vi den enbart som webbinarium.

Föreläsare är arbetsmarknadsombudsman Canelia Wessman.

Utbildningen är avgiftsfri för KT:s medlemmar, lunchen till självkostnadspris. Du bör anmäla dig för att delta i utbildningen.

Anmäl dig till utbildningen 3.11. före kl. 15 på KT s evenemangsportal.Efter det tar vi inte mera emot nya anmälningar. Vi sänder webinarlänken till distansdeltagarna efter att anmälningstiden gått ut.

Materialet hittar du på KT Linjas sida efter utbildingen.