-
webinaari

Työaikapäivä

Työaikapäivä keskittyy KVTES:n työaikaluvun usein kysyttyihin kysymyksiin, kuten käytössä oleviin työaikamuotoihin ja niiden piirteisiin sekä työnantajan oikeuteen järjestää työajat. Pääpaino on yleistyöajassa.

Koulutuspäivä sopii kaikille työaikoja suunnitteleville esihenkilöille sekä kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöpäälliköille, KT-yhteyshenkilöille ja palkanlaskentatehtävissä toimiville.

Kouluttajana toimii KT:n työmarkkina-asiamies Canelia Wessman ja Antero Latva, CGI Suomi Oy

Ohjelma

9.00 Koulutus alkaa - miten kysyn ja kommentoin?

Työnantajan työn johto- ja valvontaoikeus

Keskeiset säännökset ja määräykset

Kunta-alalla käytettävissä olevat työaikamuodot

Työaikaa vai ei?

Työajan suunnittelu toiminnan tukena
• Työaika-asiakirjat
• Keskeiset sopimusmääräykset työajan suunnittelussa
• Epämukavat työajat ja korvaukset
• Säännöllisen työajan ylittäminen

Osallistujien esille ottamia kysymyksiä

Yleistyöaika KVTES:n ja työvuoro-suunnitteluohjelmiston (Titania) näkökulmasta

  • Esimerkkejä poissaolon vaikutuksesta säännölliseen työaikaan ja lisä- ja ylitöiden muodostumiseen

16.00 Koulutus päättyy

Hinta ja ilmoittautuminen

340,00 EUR + alv 24%. Hinta sisältää opetuksen sekä sähköisen materiaalin. Koulutuksesta vastaa FCG Oy.