-
Helsinki

Palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma 1. jakso

Palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma on kattava perehdytys- ja päivittämiskokonaisuus palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille sekä uusina kuntasektorille siirtyneille.

Koulutus perehdyttää kunnan ja kuntayhtymän henkilöstöä koskevaan lainsäädäntöön, mm. työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön. Myös kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sisältö tulee tutuksi, ja saat valmiuksia soveltaa sopimuksia.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetus vuorottelee etäopiskelun kanssa. Lähiopetuksen luennot perehdyttävät jakson aihesisältöön. Verkkotehtävät syventävät aihealueiden osaamista.

Osallistujat voivat halutessaan tiedustella ja hakea kotikuntansa oppisopimustoimistosta rahoitusta koulutusohjelman kustannuksiin.

 

1. jakson ohjelma 23. – 24.9.2021

Torstai 23.9.2021

10.00 Tervetuloa opiskelemaan!
Koulutuspäällikkö Tarja Heikkinen, FCG Koulutus Oy

10.30 Työnantajarooli kunnassa ja kuntayhtymässä

 • Kuntasektorilla työnantajana, KT työnantajaliittona
 • Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat

12.30 Lounas

13.30 Kuntasektorin virka- ja työehtosopimusjärjestelmä

 • neuvottelujärjestelmä
 • paikallinen soveltaminen ja paikallinen sopiminen
 • yhteistoiminta

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Kuntatyönantajat

15.00 Kahvitauko

15.15 Työyhteisö muutoksessa

 • Muutos ilmiönä – näkökulmia muutokseen
 • Muutoksen vaiheet – tunteet muutoksessa
 • Miten vahvistaa muutoksen onnistumista

Merja Vuorinen, Easyliving Oy

16.15 Koulutuspäivä päättyy

17.00 Iltapala


Perjantai 24.9.2021

8.30 Palvelussuhteen alkaminen, kesto ja päättyminen

 • Palvelussuhteen alkaminen: työ- ja virkasuhde
 • Palvelussuhteen kesto: toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen palvelussuhde
 • Koeaika
 • Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työntekijän/viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Palvelussuhteen päättyminen

11.30 Lounastauko

12.30 Edellinen aihe jatkuu

14.00 Päiväkahvi

14.15 Edellinen aihe jatkuu

15.15 Opiskelun jatkamiseen liittyviä kysymyksiä ja koulutuspäivän päätös

Kouluttajina työmarkkinalakimies Eeva Vesterbacka ja työmarkkina-asiamies Canelia Wessman KT Kuntatyönantajista

 

Muut jaksot:

2. lähiopetusjakso 18. – 19.11.2021 Helsinki

Etäopiskelu marraskuu 2021 - tammikuu 2022

 • Kvtes: Palkkausmääräysten sisältö ja soveltaminen
 • Eläkeasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa
 • Vuosilomamääräysten sisältö ja soveltaminen
 • Virkavapausmääräysten sisältö ja soveltaminen

3. lähiopetusjakso 20. - 21.1.2022 Helsinki

Etäopiskelu tammikuu – maaliskuu 2022

 • Kvtes: Työaikamääräysten keskeinen sisältö
 • Kela-etuuksien hoito
 • Julkisuus ja tietosuoja palkka- ja henkilöstöhallinnossa
 • Verotusasiat henkilöstöhallinnossa ja palkanlaskennassa

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
 

Koulutusohjelma: ilmoittautuminen on sitova kaikkiin 3.jaksoon. Osallistuminen yksittäisiin jaksoihin sovittavissa tarja.heikkinen@fcg.fi

Yhden jakson hinta on 540,00 EUR + alv 24% / jakso, koko koulutusohjelma yhteensä 1620 € + alv 24%.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen  FCG:n sivuilla >