-
webinaareja

OVTES syventävä koulutusohjelma palkanlaskennalle

Peruskoulun ja lukion palkanlaskennalle suunnattu OVTES:n syventävä koulutusohjelma koostuu webinaareista sekä niitä tukevasta verkkokoulutusosuudesta. Aiheina ovat muun muassa palkkaus, työaika, sekä virantoimituksen keskeytykset.

Koulutuksessa asiantuntijoina toimivat KT:n johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja työmarkkina-asiamies Heli Paavola.

Ohjelma

Palkkauksen ja työajan erityiskysymyksiä -webinaari 7.10.2021 klo 9-12

9.00 Webinaari alkaa

• OVTES lukuohjeet
• Yksityiskohtaiset tuntiopettajamääräykset liitteittäin
• Tuntiopettajan ja viranhaltijan erot ja yhtäläisyydet
• Opetusvelvollisuuteen lukeminen
• Erilaisia esimerkkejä erityisesti palkan ja opetusvelvollisuuden painottamisesta

12.00 Webinaari päättyy


Virantoimituksen keskeytykset -webinaari 26.10.2021 klo 9-12

9.00 Webinaari alkaa

Virantoimituksen keskeytykset
• Tavallisimmat virkavapaat
• Virkavapaat ja päätöksenteko
• Virkavapaan vaikutus palkan määräytymiseen
• Käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä virkavapaisiin liittyen

12.00 Webinaari päättyy

Verkkokoulutusosuus 27.9. – 30.11.2021

Hinta ja ilmoittautuminen

590 EUR + alv 24%. Koulutuksen järjestää FCG Oy.