-
Helsinki + striimaus

KT-yhteyshenkilöiden koulutusohjelma, 1. jakso

Koulutuksesta saa kokonaiskuvan KT-yhteyshenkilön roolista ja tehtävistä, perehdytyksen työ- ja virkalainsäädännön sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimusten sisältöön ja soveltamiseen sekä antaa valmiudet toimia organisaatiossa työnantajan edustajana ja sopimusten tulkitsijana.

Koulutusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti uusille KT-yhteyshenkilöille sekä tehtävää muun toimen ohessa hoitaville. Koulutus soveltuu myös muille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille.

Tavoitteena olisi järjestää jaksot lähiopetuksena, ja paikkana olisi Helsinki. Ensimmäinen jakso  striimataan, joten osallistua voi etänä. 1. jakson kouluttajina toimivat KT:n neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, työmarkkina-asiamies Merja Renko, työmarkkinalakimies Eeva Nypelö ja työmarkkinalakimies Janna Rantanen.

Jaksojen aikataulu

1. jakso 16.–17.6.2021, Sokos Hotel Tripla, Helsinki + striimaus
2. jakso 9.–10.9.2021, Sokos Hotel Tripla, Helsinki + striimaus

 • KVTES:n keskeiset vuosilomamääräykset, työaikamääräykset sekä virka- ja työvapaat
 • KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö, kannustava palkkaus ja palkitseminen


3. jakso 4.–5.11.2021, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki + striimaus

 • Sektorikohtaiset erityispiirteet
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa

 

1. jakson ohjelma keskiviikko 16.6

.9.00 Aamukahvi

9.30 Koulutusohjelman avaus

10.00 Ajankohtaiskatsaus

 • KT-yhteyshenkilön rooli ja tehtävät
 • KT-yhteyshenkilö KT Kuntatyönantajien yhteistyökumppanina
 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
 • Paikallinen sopiminen – ”Neuvoteltava, kuultava, sovittava…”
 • Kuntatyönantajan rooli paikallisissa neuvotteluissa
 • Mistä paikallisesti on neuvoteltava ja mahdollista sopia?
 • Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvät erilaiset neuvottelu- ja sopimismenettelyt
 • Ketkä voivat sopia?
 • Tarkoituksenmukainen toiminta kunnan kannalta

14.45 Luottamusmiesluku
16.30 Koulutuspäivän päätös

Torstai 17.6.

8.30 Palvelussuhteen alkaminen

 • Virka- vai työsuhteeseen?
 • Palvelussuhteen alkamiseen liittyviä seikkoja
 • Toistaiseksi vai määräajaksi?
 • Koeaika
 • Työnantajan ja työntekijän sekä viranhaltijan oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteen aikana pykälien ja oikeuskäytännön valossa
 • mm. esimiehen rooli työnantajan edustajana, työnantajan direktio-oikeus ja tulkintaetuoikeus
 • mm. työntekijän/viranhaltijan lojaliteettivelvollisuus
 • tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto

12.30 Palvelussuhteessa tapahtuvia muutoksia

 • Palvelussuhteen päättyminen
 • Aiheeseen liittyvää oikeuskäytäntöä
   

15.15 Jakson päätös

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta 540,00 EUR + alv 24% / jakso

Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >