-
webinaari

Palkanlaskentatehtävissä toimivien peruskurssi, 1. jakso

Peruskurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kuntien ja kuntayhtymien palkkaus- ja palvelussuhdeasioista sekä muista palkkahallintoon liittyvistä säädöksistä. 1. jaksossa käydään kattavasti läpi KVTES:n perusteita kolmessa eri webinaarissa. mm. virka- ja työvapaa sekä perhevapaat, vuosilomamääräykset, työaikamääräykset, palkkausmääräykset

 

Kouluttajina toimivat KT:n johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo, työmarkkinalakimies Janna Rantanen, työmarkkinalakimies Juha Raunio , työmarkkina-asiamies Mari Kokko ja työmarkkinalakimies Jenni Aaltonen 

Ohjelma

Kurssi soveltuu erityisesti palkanlaskenta- ja muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä vasta aloittaneille tai tietojen päivitystä tarvitseville. Peruskurssi perehdyttää uuden asiantuntijan kuntien ja kuntayhtymien palkkaus- ja palvelussuhdeasioihin sekä palkkahallintoon liittyviin säädöksiin.

Keskiviikko 2.6.2021

9.00 Tervetuloa!
Peruskurssin rakenne ja tavoitteet


9.15 Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat

 • Myöntämisperusteet
 • Sairausloma
 • Äitiys-, isyys-, vanhempainloma ja hoitovapaa
 • Tilapäinen hoitovapaa ja sen palkallisuus
 • Muut virkavapaudet ja lyhytaikaiset poissaolot
 • Esimerkkejä

Työmarkkinalakimies Juha Raunio

12.00 Vuosilomamääräykset

 • Vuosiloman ansainta ja kuluminen
 • Vuosiloman antaminen
 • Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen, vuosiloman siirtäminen
 • Lomapalkka, lomakorvaus, lomaraha
 • Lomarahavapaa
 • Esimerkkejä

Työmarkkinalakimies Janna Rantanen ja työmarkkina-asiamies Mari Kokko

14.30 Koulutuspäivä päättyy

Torstai 3.6.2021

9.00 Työaikamääräysten keskeinen sisältö

 • Mikä on työaikaa?
 • Katsaus kunta-alalla käytössä oleviin työaikajärjestelmiin
 • Säännöllisen työajan ylittäminen ja työaikakorvaukset eri työaikamuodoissa
  • lisätyön määritelmä ja korvaaminen
  • ylityön määritelmä ja korvaaminen
  • epämukavan työajan korvaaminen (mm. sunnuntaityö, iltatyö ja yötyö)
  • harjoitustehtäviä ja laskentaesimerkkejä
 • Katsaus työaika-asiakirjoihin ja niiden merkityksiin

Työmarkkinalakimies Jenni Aaltonen

12.00 Koulutuspäivä päättyy

Perjantai 4.6.2021

9.30 KVTES:n keskeiset palkkausmääräykset

 • Palkkauksen määräytyminen
 • Tehtäväkohtainen palkka
 • Henkilökohtainen lisä
 • Työkokemuslisä ja palvelussuhteeseen oikeuttava palveluaika
 • Rekrytointilisä
 • Kertapalkkio tms. palkan osat
 • Katsaus palkkahinnoitteluliitteisiin 1-8
 • Lyhytaikainen palvelussuhde
 • Päiväpalkka ja sen laskeminen: missä päiväpalkkaa tarvitaan?
 • Tuntipalkka ja sen laskeminen: missä tuntipalkkaa tarvitaan?
 • Yleiskorotuksen toteuttaminen: millaisia korotusmalleja on ollut?
 • Lyhyesti: rekrytointilisä, kertapalkkio ja tulospalkkio
 • Harjoituksia ja käytännön esimerkkejä palkanlaskentaan liittyen

Johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo


13.00 Ensimmäisen jakson päätös

Ensimmäiseen jaksoon sisältyy myös luentotallenne, jonka osallistujat saavat katsottavaksi ennen ensimmäistä jaksoa.

 

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta 540,00 EUR + alv 24% / jakso.
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >