-
webinaari

Webinaari 3: Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa

Kunteko ja SoteDialogit muutoksessa tarjoavat kuuden webinaarin sarjan työhyvinvoinnin ja dialogisen johtamisen sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamiseen erityisesti sote-alalla. Kolmas sarjan osa käsittelee perehdyttämisen merkitystä onnistuneeseen rekrytointiin sekä alan houkuttelevuuteen. Webinaari on maksuton.

Seija Strömbergin ja Janakkalan kunnan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtisen vetämässä webinaarissa 11.9.2020 klo 9–10 kerrotaan perehdyttämisestä kotihoidon palveluissa.

Sosiaalialalla on työvoimapula.  Etenkin sijaisten saatavuus on Hämeessä ollut haastavaa. Tämän ilmiön seurauksena on Janakkalan kotihoidossa kiinnitetty erityistä huomiota perehdyttämiseen. Perehdytys on parantanut rekrytointia ja lisännyt houkuttelevuutta alalle sekä helpottanut myös vakituisen henkilöstön työntekoa ja lisäännyt työmotivaatiota. Lisäksi se on toiminut tärkeänä pitovoimatekijänä.


SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan, jossa muita teemoina ovat lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt (12.5), työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla (26.5), itseohjautuvuus kotihoidossa (24.9), työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa (8.10) sekä dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä (29.10).

Tutustu webinaarisarjan muihin aiheisiin Kuntekon sivuilta >