-
Webinaari

Työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa

SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan. Työlähtöistä työhyvinvointia lastensuojelussa käsittelevä webinaari on osa tätä kokonaisuutta. Webinaarissa esitellään kokemuksia lastensuojelutyön yhteisöllisestä kehittämisestä Lapissa.

Lastensuojelun sijaishuollossa työskentely on emotionaalisesti kuormittavaa ja edellyttää työntekijöiltä vahvaa ammatillista osaamista. Lastensuojelulaitosten toiminnan kehittäminen on ollut julkisessa keskustelussa ja vaikuttanut työn tekemisen reunaehtoihin. Miten hoito- ja kasvatustyön edellytyksiä voidaan tukea työyhteisön toimintaa kehittämällä? Sujuva ja tuloksellinen työ tuottaa hyvinvointia: työn mielekkyys on yhteydessä onnistumisen kokemuksiin työssä. Miten työtä yhdessä tutkimalla ja kehittämällä vahvistamme hyvinvointia?   

Työlähtöisessä työhyvinvoinnin ajattelussa hyvinvointi kytkeytyy yksilöllisesti ja yhteisöllisesti rakennettuun työn kohteeseen sekä käytössä olevien työvälineiden ja työyhteisön toimintatapojen toimivuuteen. Työlähtöisen kehittämisen kohteena on työ toimintana, jota tarkastellaan työn arjessa rakentuvana työntekijöiden ohjaamana prosessina. Työlähtöisen ajattelun ideana on vaikuttaa työssä jo meneillään olevaan kehitykseen työhyvinvointia edistävällä tavalla.  Tavoitteena kehittämisessä on koko työyhteisön osallistumista ja oppimista vahvistavien työskentelytapojen sekä työn kehittämisen käytäntöjen juurtuminen osaksi työyhteisön toimintaa.

Lapin ammattikorkeakoulun kehittäjät ovat toimineet yhteistyössä sijaishuoltoyksiköiden ammattilaisten kanssa. Näissä työyhteisöissä tutkittiin työtä ja sen rakenteita, prosesseja, menetelmiä ja yhteistyökäytäntöjä sekä muuttuvan toimintaympäristön heijastuksia työhön. Webinaarissa esitellään kokemuksia lastensuojelutyön yhteisöllisestä kehittämisestä Lapissa.

Webinaari järjestetään 8.10.2020 klo 9–10.

Webinaarin esiintyjiä ovat  Anne Puro, PsM, työ- ja organisaatiopsykologi, lehtori, kehittäjä sekä Teija Kynkäänniemi, VTM, YTM, sosiaalityöntekijä, lehtori, kehittäjä Lapin ammattikorkeakoulusta.

IImoittaudu ilmaiseen webinaariin viimeistään 6.10.2020 klo 16 >

Yhdessä oppiminen ja kehittyminen työyhteisössä -webinaarisarja

SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan, jossa teemoina ovat lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla, perehdyttäminen kotihoidossa, itseohjautuvuus kotihoidossa, työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa sekä dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä. Webinaarit tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa jälkikäteen.

SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus -hankkeessa kehitetään vanhuspalveluissa, lastensuojelussa ja erityisopetuksessa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista.  Kehittämisen kohteena ovat työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtaminen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan työpaikkojen kehittämistarpeita ja haetaan niihin ratkaisuja yhteistoiminnallisen, dialogisen ja tutkimusavusteisen kehittämisen avulla.

Hanke on valtakunnallinen. Se toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Hankkeen toteuttajia ovat Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto, Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulut sekä Talentia ry. Yhteistyökumppaneita ovat SuPer ja Kunteko.