-
verkkokoulutus

Palvelussuhdeasioiden mestari

Kurssi on tarkoitettu erityisesti esimiehille, joilla on perustiedot työlainsäädännön sekä KVTES:n keskeisestä sisällöstä. Kurssilla käydään läpi tehtäviä, joissa sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä työlainsäädäntöä vaativiin käytännön tilanteisiin.

Tutoreina KT:n työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen ja johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo ja hallintojohtaja Noora Nordberg Vihdin kunnasta.
Kurssi on aikaisemmalta nimeltään Palvelussuhdeasioiden verkkokurssi. 

Verkkokoulutuksen sisältö

Palvelussuhteen alkaminen
• Virka- vai työsuhde?
• Palvelussuhteen määräaikaisuus
• Koeaika palvelussuhteen ehtona
• Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen
• Virkavaali

Työaika
• Työn johto- ja valvontaoikeus
• Työvuoroluettelon suunnittelu
• Mikä on työaikaa?
• Lepotauko
• Työaikamääräysten soveltaminen

Palkkaus
• Palkkausmääräysten soveltaminen
• Palkan osat
• Palkan määräytyminen

Palvelussuhteen kesto ja sen aikana tapahtuvat muutokset
• Määräaikainen työsuhde
• Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Vuosiloma ja virkavapaat
• Vuosilomamääräysten soveltaminen
• Vuosiloman vahvistaminen ja säästäminen
• Sairausloma
• Työvapaa ja työnteko
• Työ- ja virkavapaamääräysten soveltaminen

Palvelussuhteen päättyminen
• Palvelussuhteen päättymistavat
• Palvelussuhteen päättymiseen liittyvä menettely
• Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen

 

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 490,00 EUR + alv 24 % per henkilö
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.


Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >