-
webinaareja + koulutuspäivä Helsingissä

Palvelussuhdeasiat esimiestyössä -koulutusohjelma

Koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan palvelussuhdeasioista kunnallisissa työ- ja virkasuhteissa sekä niiden vaikutuksista henkilöstöstrategiaan ja esimiehen tehtäviin. Se perehdyttää työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön ja antaa valmiuksia soveltaa kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia esimiestyössä. Lisäksi käydään läpi mikä on esimiehen vastuu ja rooli haastavissa henkilöstötilanteissa, rekrytoinneissa, osaamisen kehittämisessä sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Koulutusohjelma koostuu viidestä tehokkaasta webinaarista sekä Esimiespassi-verkkokoulutuksesta, jonka voit suorittaa omaan tahtiin kätevästi työpisteeltäsi käsin. Koulutusohjelman päätteeksi järjestetään koulutuspäivä Helsingissä, jossa käydään läpi syksyn oppeja ja usein kysyttyjä kysymyksiä palvelussuhdeasioista KT:n asiantuntijoiden kanssa.

Ohjelma ja aikataulu

Esimiespassi-verkkokoulutus

Verkkokurssi tarjoaa tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä. Taitoja kartutetaan hyödyntämällä esimerkkeinä tavallisimpia esimiehen työssään kohtaamia tilanteita. Esimerkkitapaukset auttavat tulkitsemaan ja soveltamaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä yleisellä tasolla. 

1. Jakso: Palvelussuhdeasiat osana esimiehen tehtäviä -webinaari, 23.9 klo. 9-12

Ajankohtaiskataus työmarkkinoilta ja perehdytys kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmään sekä yhteistoiminnan järjestämiseen. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet työnantajan edustajana.
Kouluttajana toimii KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Mikäli osallisituu vain tähän yksittäiseen webinaariin, niin hinta on 210€ + alv. Lisätiedot ja ilmoittautuminen FCG:n sivuilla >

2. Jakso: Rekrytointiprosessin onnistunut läpivienti -webinaari, 30.9 klo. 9-12

Mitä jokaisen rekrytoivan esimiehen tulisi tietää rekrytointiprosessin onnistuneesta läpiviennistä mm. miltä osin virkaan ottaminen ja työsopimussuhteiseksi ottamisen valintaprosessi eroavat toisistaan, miten ja millä perusteilla hakijoita vertaillaan sekä minkälainen päätös valinnasta tehdään ja mitä päätöksestä tulee käydä ilmi?
Kouluttajana toimii hallintojohtaja Noora Nordberg, Vihdin kunta

3. Jakso: Haastavat palvelussuhdeasiat -webinaari, 22.10 klo. 9-12

Esimies kohtaa työssään myös haastavia henkilöstötilanteita. Kuinka toimia, kun työkyky on alentunut? Mitä jos työntekijä laiminlyö työvelvoitteitaan tai menettelee ohjeiden vastaisesti? Kuinka varoitus annetaan? Mitkä ovat menettelytavat henkilöön liittyvissä työ- tai virkasuhteen päättämistilanteissa? Mitkä ovat kiellettyjä irtisanomisperusteita? 
Kouluttajana toimii KT:n työmarkkinalakimies Eeva Vesterbacka

4. Jakso: Esimiehen rooli työhyvinvoinnin edistämisessä -webinaari, 5.11 klo. 9-12

Esimies on avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä. Työhyvinvointikysymyksissä on toimittava ennakoiden ja ennaltaehkäisevästi sekä puututtava ongelmatilanteissa asianmukaisella tavalla. Mitkä ovat esimiehen vastuut ja velvollisuudet työsuojelussa ja työhyvinvoinnin edistämisessä? Esimies osaltaan vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin ja mitkä ovat hyvinvoivan työyhteisön merkkejä.
Kouluttajana toimii KT:n työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka, ja Merja Vuorinen, psykoterapeutti & VTM, Easy Living Oy

5. Jakso: Vaikuttava kehityskeskustelu -webinaari, 19.11 klo. 9-12

Esimiehellä on vastuu henkilöstön osaamisen hahmottamisesta ja kehittämisestä sekä palautteen antamisesta ja palkitsemisesta. Kehityskeskustelut ovat näiden vastuiden osalta avainasemassa ja siksi on tärkeää varmistaa käytävien keskusteluiden laatu ja vaikuttavuus. Vuorovaikutteisessa webinaarissa pohditaan kuinka kehityskeskusteluihin valmistaudutaan sekä kuinka palautetta annetaan ja vastaanotetaan rakentavasti. Koulutuksen aikana  annetaan käytännönläheisiä osaamisen kartoittamisen työkaluja ja vinkkejä. 
Kouluttajana toimii valmentaja Mira Pitkäranta, Lygge Oy

6. Jakso: Palvelussuhdeasioiden usein kysytyt kysymykset -koulutuspäivä, 25.11

Koulutusohjelma päättyy KT:n asiantuntijoiden kanssa keskustellen. Mikä pohdituttaa arjen työssä työaika- ja palkkausmääräyksiin liittyen? Mitä minun tulee tietää virka- ja työvapaista sekä vuosilomista?

Hinta ja ilmoittautuminen:

1500,00 EUR + alv 24%
Koulutusohjelma sisältää Esimiespassi-verkkokoulutuksen, 5 webinaaria ja kurssin päätösjakson Helsingissä. 
Mikäli olet jo suorittanut Esimiespassi-verkkokoulutuksen, niin tämä huomiodaan hinnassa. 
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.


Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >