-
webinaari

Palkkauspäivä (KVTES, LS ja TS)

Palkkauspäivän pääpaino on järjestelyeräneuvotteluissa. Päivän aikana pohditaan työnantajan valmistautumista järjestelyeräneuvotteluun, järjestelyeräneuvottelun vaiheita, järjestelyeräneuvottelun käymistä sekä kannattaako pyrkiä yhteisesti hyväksyttävään lopputulokseen vai erimieliseen lopputulokseen.

Lisäksi koulutuksessa käydään lävitse tehtäväkohtaisen palkan ja muita palkkauksen ongelmatilanteita.

Koulutuksessa pääpaino on KVTES:n määräyksissä ja lisäksi käsitellään tarpeellisin osin LS:n ja TS:n määräyksiä.

Kouluttajina toimivat KT:n johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo ja ja johtava työmarkkina-asiamies Virpi Taavitsainen.

Ohjelma

9.00 Koulutus alkaa – ohjeita etäosallistumiseen

Koulutuksen aiheet:

  • KVTES:n, TS:n ja LS:n järjestelyerämääräykset ja miten ne eroavat toisistaan?
  • paikalliset tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmät
  • paikallisen järjestelyerän suuruuden laskeminen ja kulutuksen laskeminen
  • paikalliset järjestelyneuvottelut ja
  • paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 1.4.2021
  • tehtäväkohtaisen palkan ja muita palkkauksen ongelmatilanteita

Millainen KVTES:n tulevaisuuden palkkausjärjestelmän tulisi olla?

  • Ryhmäkeskustelua: Miten nykyinen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmä voitaisi korvata?

16.00 Koulutus päättyy

 

Hinta ja ilmoittautuminen


330,00 EUR + alv 24% . Koulutuksen järjestää FCG Oy. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen FCG:n sivuilla >