-
Tampere + streemaus
Solo Sokos Hotel Torni Tampere
Ratapihankatu 43

Opettajien kelpoisuudet ja rekrytointi yleissivistävässä koulutuksessa

Koulutuksesta tietoa yleissivistävän koulutuksen opettajakelpoisuuksista sekä opettajien rekrytoinnista ja siihen liittyvistä menettelytavoista ja hyvistä käytännöistä.

Ensimmäisenä päivänä perehdytään yleissivistävän koulutuksen opettajakelpoisuuksiin, opettajien rekrytointeihin liittyviin menettelytapoihin, tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin, määräaikaisuuden perusteisiin sekä hinnoitteluun liittyviin kysymyksiin. käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia.

Päivän kouluttajana toimii johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, KT.

Toinen päivä keskittyy opettajien rekrytoinnin ajankohtaisiin asiakokonaisuuksiin, kuten onnistuneen haastattelun läpiviemiseen ja hakijakokemuksen huomioimiseen kilpailussa osaavasta työvoimasta, sekä asianmukaisesta perehdyttämisestä ja sen merkityksestä.

Päivän kouluttajina toimivat valmentaja Marianne Kukko, Lygge Oy, rekrytointikouluttaja & työ- ja organisaatiopsykologi Juho Toivola ja luova johtaja Toni Saalasti, FCG Talent.

Aiheita käsitellään käytännön esimerkkien ja oikeustapauksien avulla sekä annetaan käytännön työkaluja hyvien perehdytyskäytäntöjen edistämiseen.

Ohjelma

Tiistai 11.2.

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Tervetuloa koulutukseen!

9.40 Opettajien kelpoisuussääntely

 • kelpoisuusasetus 986/1998 yleispiirteittäin
 • siirtymäsäännökset
 • ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistaminen ja rinnastaminen
 • erivapaudet
 • korkeakoulututkintojen järjestelmä

11.00 Lounas

12.00 OVTES ja opettajien kelpoisuudet yleissivistävässä koulutuksessa

 • ”vanhat” kelpoisuudet ja siirtymäsäädökset
 • rehtorikelpoisuus ja opettajakelpoisuudet
 • OVTES-hinnoittelut –käytännön esimerkkejä
 • osallistujien etukäteen lähettäminen kysymysten läpikäyntiä

13.00 Yleissivistävän koulutuksen kelpoisuudet ja OVTES:n määräykset

 • käytännön esimerkkejä eri liitteiden hinnoittelutunnuksista ja niiden käyttämisestä
 • osallistujien etukäteen lähettämien kysymysten läpikäynti
 • epäpätevyysalennukset

14.00 Kahvitauko

14.30 Opettajien rekrytointi ja menettelytavat

 • virka vai tuntiopettaja
 • toistaiseksi vai määräajaksi
 • määräaikaisen palvelussuhteen käyttäminen
 • ei-kelpoisen opettajan ottaminen
 • hakumenettely
 • ansiovertailu ja harkintavallan käyttäminen
 • päätöksenteko
 • koeajan käyttäminen
 • muutoksenhaku
 • osallistujien etukäteen lähettämien kysymysten läpikäynti

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Keskiviikko 12.2.

9.00 Jatketaan keskustelua opettajarekrytoinneista!

Hyvän haastattelun ominaispiirteet

 • Mikä rekrytointihaastattelun tarkoitus on?
 • Mitä tulee olla kunnossa ennen haastattelua sekä haastatteluun valmistautuminen
 • Hyvän haastattelun eteneminen
 • Harjoitus: Hyvän opettajahaastattelun perusrunko

11.00 Lounas

12.00 Ehdokaskokemus rekrytoinnin prioriteettina: miksi, mitä ja miten?

13.30 Iltapäiväkahvi

14.00 Laadukas rekrytointiprosessi päättyy onnistuneeseen perehdytykseen

 • Case INTRO: mobiiliratkaisu tehokkaaseen perehdyttämiseen

15.30 Koulutus päättyy

Ilmoittautuminen: 

Koulutuksen hinta 2 päivän kokonaisuudelta on 530 EUR + alv 24% ja 1 päivän koulutuksen osalta 320 EUR + ALV.  

Hinta sisältää luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FGC:n verkkosivuilla >