-
webinaari

Opettajien kelpoisuudet ja rekrytointi ammatillisessa koulutuksessa

Koulutuspäivässä aiheina ovat ammatillisen koulutuksen opettajakelpoisuudet, opettajien rekrytointeihin liittyvät menettelytapat, tuntiopettajien palvelussuhteen ehdot, määräaikaisuuden perusteet sekä hinnoitteluun liittyvät kysymykset. Näiden ohella käydään läpi käytännön esimerkkejä ja oikeustapauksia.

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen johto- ja esimiestehtävissä toimiville sekä henkilöstöasioiden asiantuntijoille.
Kouluttajana toimii KT:n työmarkkinalakimies Riikka Kolkkala.

Ohjelma

9.30 Koulutus alkaa

Opettajien kelpoisuudet ammatillisessa koulutuksessa

 • aikaisemmin saavutetut kelpoisuudet
 • rehtorikelpoisuus
 • ammatillisten tutkinnon osien opettajien kelpoisuus
 • yhteisten opintojen opettajakelpoisuus
 • erityistilanteet kelpoisuuksissa (valmentava- ja erityisopetus, opinto-ohjaaja)

Opettajien rekrytointi ja menettelytavat

 • virka vai tuntiopettaja
 • toistaiseksi vai määräajaksi
 • määräaikaisen palvelussuhteen käyttäminen
 • ei-kelpoisen opettajan ottaminen
 • hakumenettely
 • ansiovertailu ja harkintavallan käyttäminen
 • päätöksenteko
 • koeajan käyttäminen
 • muutoksenhaku

15.15 Koulutus päättyy

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 340,00 EUR + alv 24 %. 
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.


Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >