-
verkkokoulutus

KVTES-mestari

Tiivis perehdyttämispaketti kunnan ja kuntayhtymän uudelle henkilöstölle, erityisesti esimiesasemassa oleville. Kurssi sisältää erityyppisiä tehtäviä KVTES:n soveltamisesta tavallisiin käytännön tilanteisiin.

Kouluttajina ovat työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen ja johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo  sekä hallintojohtaja Noora Nordberg Vihdin kunnasta.

Koulutuksen sisältö:

Tuloratkaisut tahdittavat, sopimukset raamittavat

 • Työ- ja virkaehtosopimukset
 • Paikallinen sopiminen
 • Työtaistelu, työtuomioistuin

Tervetuloa työhön!

 • Virka- tai työsuhteen alkaminen
 • Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Virka- tai työsuhteen päättyminen

Mistä palkkaa maksetaan ja kuinka paljon?

 • Tehtäväkohtainen palkka
 • Henkilökohtainen palkka
 • Tulospalkka
 • Työaika
 • Yli-, lisä-, yö- ja vuorotyö

Onko elämää työn ulkopuolella?

 • Vuosiloma
 • Sairausloma
 • Perhevapaat

Mitä liksan lisäksi?

 • Matkakustannukset
 • Luontaissuoritukset

Opetusmuodot ja kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Tehtäviin vastataan ja niihin annetaan palaute verkko-oppimisympäristössä, jonka käyttämiseen tarvitaan vain internet-yhteys.
Oppimistehtävien ratkaisemiseen tarvittava materiaali löytyy kurssiympäristöstä ja muilta internet-sivustoilta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 490,00 EUR + alv 24%. 
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >