-
Helsinki
Clarion Hotel Helsinki

KT-yhteyshenkilöiden koulutusohjelma, 3. jakso

Koulutuksesta saa perehdytyksen työ- ja virkalainsäädännön sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimusten sisältöön ja soveltamiseen sekä antaa valmiudet toimia organisaatiossa työnantajan edustajana ja sopimusten tulkitsijana. Jakson aiheena: Sektorikohtaiset erityispiirteet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa

Koulutusohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti uusille KT-yhteyshenkilöille sekä tehtävää muun toimen ohessa hoitaville. Koulutus soveltuu myös muille henkilöstöhallinnon asiantuntijoille.

Koulutusohjelman sisältö:

1. jakso 10.–11.6.2020

 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
 • KT-yhteyshenkilön rooli ja tehtävät
 • Paikallinen sopiminen
 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Luottamusmiesluku
 • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen

2. jakso, 10.–11.9.2020

 • KVTES:n keskeiset vuosilomamääräykset, työaikamääräykset sekä virka- ja työvapaat
 • KVTES:n palkkausmääräysten pääsisältö, kannustava palkkaus ja palkitseminen

3. jakso, 29.–30.10.2020

 • Sektorikohtaiset erityispiirteet
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa

3. jakson ohjelma

Kouluttajina toimivat kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT:n työmarkkinalakimiehet Teija Metsäranta, Jenni Aaltonen ja johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo sekä Vihdin kunnan hallintojohtaja Noora Nordberg.

Torstai 29.10.

 • OVTES:n keskeinen sisältö
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskevat keskeiset sopimusmääräykset
 • Teknisten sopimuksen keskeinen sisältö

Perjantai 30.10.

 • Kunnallisen työmarkkinajärjestelmän nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntö
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa käytännössä
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöä palkattaessa
  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo palvelussuhteen aikana tehtävissä päätöksissä
  • Toteutuuko samapalkkaisuusvaade? Saako kunnissa vaativuudeltaan samanarvoisissa töissä samaa palkkaa?
 • Tietosuoja henkilöstöhallinnossa

Ohjelma tarkentuu.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta 530,00 EUR + alv 24% / jakso

Jaksoihin voi ilmoittautua myös erikseen.
Koulutuksen järjestää FCG Oy. Muutokset ja tarkennukset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu FCG:n verkkosivuilla >