-
Helsinki + etäopiskelu

Palvelussuhdeasiat esimiestyössä -koulutusohjelma 2019–2020, 1. jakso

Koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan palvelussuhdeasioista ja siitä, miten ne kytkeytyvät henkilöstöstrategiaan ja esimiehen tehtäviin. Se perehdyttää työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön ja antaa valmiuksia soveltaa kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia esimiestyössä. Se antaa myös käsityksen siitä, mikä on esimiehen vastuu ja rooli työturvallisuuden toteuttamisessa ja työhyvinvoinnin edistämisessä.

Palvelussuhdeasiat esimiestyössä -koulutusohjelma on jo vuosia valmentanut kuntakentän esimiehiä hoitamaan palvelussuhdeasiat mallikkaasti. Koulutusohjelma on käytännönläheinen. Lähipäiviä seuraa verkkokoulutusosuus, jonka tehtävien parissa osallistuja syventää ja täydentää osaamistaan omaan tahtiinsa itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Käytännön tilanteet ja esimerkit johdattavat oikeiden lähteiden ja tulkintojen luo sekä valmentavat kohtaamaan myös kaikista haastavimmat tilanteet.

 1. jakso Kunnan henkilöstö- ja työoikeus 14.–15.11.2019 (etäopiskelu marraskuu 2019–tammikuu 2020)
 2. jakso Palvelussuhdeasiat I 23.–24.1.2020 (etäopiskelu tammikuu–maaliskuu 2020)
 3. jakso Palvelussuhdeasiat II 12.–13.3.2020 (etäopiskelu maaliskuu 2020)

Lähiopetusjaksot järjestetään Helsingissä.

Ohjelma

1. lähiopetusjakso 14.–15.11.2019 Helsinki

 • Palvelussuhdeasiat osana henkilöstöstrategiaa, henkilöstöhallintoa ja esimiehen tehtäviä
 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
 • Neuvottelumenettely, yhteistoiminnan järjestäminen
 • Hankalat esimiestilanteet: vuorovaikutus, puheeksiottaminen
 • Työ- ja virkasuhteet
 • Esimiehen rooli työnantajan edustajana
 • Työnantajan/työntekijän oikeuden ja velvollisuudet
 • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen

Etäopiskelu marraskuu 2019–tammikuu 2020

2. lähiopetusjakso 23.–24.1.2020 Helsinki

 • Työaikamääräykset
 • Työsuojelu: psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen, työnantajan vastuut ja velvollisuudet
 • KVTES: Palkkausmääräykset
 • Eläketurva ja työssä jatkaminen

Etäopiskelu tammikuu–maaliskuu 2020

3. lähiopetusjakso 12.–13.3.2020 Helsinki

 • Ehdottomat ja harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat
 • KVTES:n vuosilomamääräysten sisältö ja soveltaminen
 • Tietosuoja henkilöstöhallinnossa
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo henkilöstöhallinnossa

Etäopiskelu maaliskuu 2020

Koulutusohjelman pääasiallisina kouluttajina toimivat KT Kuntatyönantajien asiantuntijat

Ilmoittautuminen

Koulutusohjelman hinta on 530 € + alv 24 % / henkilö / jakso.

Ilmoittauduthan 30. lokakuuta mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot FCG:n sivuilla >