-
Helsinki

Palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma 2019–2020

Palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan palvelussuhdeasioista ja henkilöstöhallintoon ja palkanlaskentaan läheisesti liittyvistä tehtävistä.

Koulutus perehdyttää kunnan ja kuntayhtymän henkilöstöä koskevaan lainsäädäntöön, mm. työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön. Myös kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sisältö tulee tutuksi, ja saat valmiuksia soveltaa sopimuksia.

Monimuotokoulutuksessa lähiopetus vuorottelee etäopiskelun kanssa. Lähiopetuksen luennot perehdyttävät jakson aihesisältöön. Verkkotehtävät syventävät aihealueiden osaamista.

Koulutusohjelman tärkeä anti on myös kollegoihin tutustuminen ja kokemusten jakaminen!

Osallistujat voivat halutessaan tiedustella ja hakea kotikuntansa oppisopimustoimistosta rahoitusta koulutusohjelman kustannuksiin.

Ohjelma

1. jakso Kunnan henkilöstö- ja työoikeuden perusteet
3.–4.10.2019 Helsinki, etäopiskelu loka–marraskuu 2019

 • Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto kunnassa ja kuntayhtymässä
 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
 • Henkilöstö- ja palkkahallinto muutoksessa
 • Palvelussuhteen alkaminen, kesto ja päättyminen

2. jakso Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat 1.
21.–22.11.2019 Helsinki, etäopiskelu marraskuu 2019–tammikuu 2020

 • Kvtes: Palkkausmääräysten sisältö ja soveltaminen
 • Palvelussuhteiden sektorikohtaiset erityispiirteet (sosiaali- ja terveystoimi, opettajat, tekniset, tuntipalkkaiset)

3. jakso Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat 2.
16.–17.1.20120 Helsinki, etäopiskelu tammi–maaliskuu 2020

 • Kvtes: Työaikamääräysten keskeinen sisältö
 • Kela-etuuksien hoito
 • Verotusasiat henkilöstöhallinnossa ja palkanlaskennassa
 • Eläkeasiat

4. jakso Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat 3.
25.–27.4.2020 Laivaseminaari Helsinki-Tukholma, etäopiskelu huhti–toukokuu 2020

 • Työyhteisön ongelmatilanteet ja työilmapiiri
 • Julkisuus, tietosuoja ja hyvä tiedonhallinta
 • Vuosilomamääräysten sisältö ja soveltaminen
 • Virkavapausmääräysten sisältö ja soveltaminen

Ilmoittautuminen

Yhden jakson hinta on 530 € + alv 24 %.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 1. jaksolle FCG:n sivuilla >