-
Verkkokurssi

OVTES:n perusteita verkossa

Kurssin tavoitteena on oppia soveltamaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) sekä työlainsäädäntöä käytännön tilanteisiin.

Kurssi koostuu viidestä tehtäväsarjasta ja webinaarista. Webinaarissa käydään läpi kurssin sisältöjä ja siellä on mahdollisuus esittää kurssin sisältöön liittyviä kysymyksiä.

Kurssin aiheita ovat:

 • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen
 • OVTES:n palkkausmääräykset
 • OVTES:n työaikamääräykset
 • Tuntiopettajat
 • Virantoimituksen keskeytys

Tehtäväsarjat sisältävät monivalinta- ja esseetehtäviä, joihin opiskelijat saavat henkilökohtaisen palautteen. Opiskelun tukena käytetään mm. lyhyitä videoluentoja. Lisäksi oppimistehtävien ratkaisemiseen tarvitaan virka- ja työehtosopimuksia (KVTES ja OVTES).

Kurssi soveltuu peruskurssiksi sekä peruskoulun ja lukion palkka- ja henkilöstöhallinnolle ja esimiehille.

Ohjelma

1. Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen

 • Virka- vai työsopimussuhde
 • Määräaikainen virkasuhde
 • Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottaminen
 • Virkasuhteen päättyminen

2. OVTES:n palkkausmääräykset

 • OVTES A-osion palkkausmääräykset
 • OVTES B-osion palkkausmääräykset

3. OVTES:n työaikamääräykset

 • OVTES A-osion työaikamääräykset
 • OVTES B-osion työaikamääräykset

4. Tuntiopettajat

 • OVTES A-osion tuntiopettajia koskevat määräykset
 • OVTES B-osion tuntiopettajia koskevat määräykset

5. Virantoimituksen keskeytys

 • Vuosilomamääräykset (A-osio)
 • Virkavapaan vaikutus palkkaukseen (A-osio)
 • Sairauslomaa ja perhevapaita koskevat määräykset (A-osio)
 • Virantoimituksen keskeytys (B-osio)

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 470 € + alv 24 %.

Ilmoittautuminen FCG:n sivuilla >