-
Helsinki + etäkoulutus

Opettajien kelpoisuudet ja rekrytointi yleissivistävässä koulutuksessa

Koulutus on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa yleissivistävän koulutuksen opettajakelpoisuuksista sekä opettajien rekrytoinnista ja siihen liittyvistä menettelytavoista.

Koulutus on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa yleissivistävän koulutuksen opettajakelpoisuuksista sekä opettajien rekrytoinnista ja siihen liittyvistä menettelytavoista.

Koulutus järjestetään Helsingissä tiistaina 12. helmikuuta klo 8.45–16.00. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etänä oman tietokoneen välityksellä.

Ohjelma

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.15 Tervetuloa koulutukseen!

9.15 Opettajien kelpoisuussääntely

 • kelpoisuusasetus 986/1998 yleispiirteittäin
 • siirtymäsäännökset
 • ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistaminen ja rinnastaminen
 • erivapaudet
 • korkeakoulututkintojen järjestelmä

10.30 OVTES ja opettajien kelpoisuudet yleissivistävässä koulutuksessa

 • ”vanhat” kelpoisuudet ja siirtymäsäännökset
 • rehtorikelpoisuus ja opettajakelpoisuudet
 • OVTES-hinnoittelut – käytännön esimerkkejä
 • osallistujien etukäteen lähettämien kysymysten läpikäynti

12.00 Lounas

13.00 Opettajien rekrytointi ja menettelytavat

 • virka- vai tuntiopettaja
 • toistaiseksi vai määräajaksi
 • määräaikaisen palvelussuhteen käyttäminen
 • ei-kelpoisen opettajan ottaminen
 • hakumenettely
 • ansiovertailu ja harkintavallan käyttäminen
 • päätöksenteko
 • koeajan käyttäminen
 • muutoksenhaku
 • osallistujien etukäteen lähettämien kysymysten läpikäynti

15.00 Haastattelu osana valintamenettelyä – millainen on hyvä haastattelu?

 • Rekrytointi- ja valintaprosessiin valmistautuminen: tehtävä- ja vaatimusanalyysi ja hakemusten käsittely
 • Valintahaastattelut: haastattelun rakenne ja sisältö, haastattelun toteutus ja valmistautuminen, hyvän haastattelun ominaispiirteet

16.00 Koulutuspäivän päätös

Kouluttajana toimii johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta KT:sta. Haastattelu osana valintamenettelyä -osuuden kouluttaa kokenut henkilöstökonsultti, joka vahvistetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 320 € + alv 24 %.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu etäyhteydellä enemmän henkilöitä, on voimassa osallistujamäärään perustuvat hintaporrastukset. Lisätietoja hinnoista löytyy FCG:n sivuilta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot FCG:n sivuilla >