-
Verkkokoulutus

Lääkärien palvelussuhdeasioiden osaaja, verkkokurssi

Verkkokurssin teemoina ovat lääkärien virkasuhteeseen liittyviä käytännönläheisiä asiakokonaisuuksia, kuten palvelussuhteen alkaminen ja palkkaus, työaika, vuosiloma ja virkavapaat sekä muutokset virkasuhteessa.

Kurssi on tarkoitettu lääkäreille ja lääkäreiden henkilöstöasioita hoitaville.

Kurssin suorittaminen edellyttää kahden päivän työpanosta kuuden viikon aikana. Kurssin tehtävät koostuvat lyhyistä esseetehtävistä ja monivalintatehtävistä. Osaan tehtävistä annetaan henkilökohtainen palaute.

Ohjelma

1. Palvelussuhteen alkaminen ja palkkaus

 • Viranhaltijan valinta ja virkasuhteeseen ottaminen
 • Määräaikainen virkasuhde
 • Sivutoimi
 • Lääkärien palkkaus

2. Työaika, vuosiloma ja virkavapaat

 • Työvuoroluettelo
 • Lääkärin työaika
 • Päivystys
 • Vuosiloma
 • Virka- ja perhevapaat
 • Koulutukseen osallistuminen
 • Sairauslomat

3. Muutokset virkasuhteessa ja kehityskeskustelut

 • Virkasuhteessa tapahtuvat muutokset
 • Määräaikaisen virkasuhteen päättyminen
 • Virasta irtisanominen
 • Osa-aikatyö
 • Kehityskeskustelut

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen FCG:n sivuilla >