-
Webinaari

Yhtiöittämisen henkilöstövaikutukset -webinaari

Koulutuksen jälkeen tiedät mitä liikkeen luovutus tarkoittaa ja mitä asioita tulee huomioida ennen ja jälkeen liikkeen luovutusta. Koulutus on suunnattu yhtiöittämistä suunnitteleville ja perustettavan yhtiön johdolle.

Koulutuksen jälkeen tiedät konkreettisesti, mitä tarkoitetaan liikkeenluovutuksella ja mihin käytännön asioihin tulee kiinnittää huomiota ennen ja jälkeen liikkeen luovutusta.

Yhtiöittämisen henkilöstökysymyksiä lähestytään käytännönläheisesti käsittelemällä asioita niin luovuttajana olevan kunnan kuin vastaanottajana olevan yhtiön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään työehtosopimuksen vaihtumiseen liittyviin käytännön kysymyksiin.

Koulutus on suunnattu yhtiöittämistä suunnitteleville ja perustettavan yhtiön johdolle.

Kouluttajina toimivat Avaintan toimitusjohtaja Vesa Laine ja KT Kuntatyönantajien johtava työmarkkinalakimies Anne Kiiski.

Koulutus järjestetään tiistaina 27. marraskuuta klo 9–12 webinaarina. Voit osallistua koulutukseen oman koneen välityksellä.

Ohjelma

9.00 Tervetuloa koulutukseen

9.05 Yhtiöittämisen henkilöstökysymykset

Mitä tarkoittaa liikkeen luovutus?

 • Siirtyykö toiminnallinen kokonaisuus? Keitä siirto koskee?
 • Mitä tarkoittaa ns. vanhoina työntekijöinä siirtyminen?

Yhteistoimintamenettely luovuttajan puolella

 • Missä vaiheessa yhteistoimintamenettely käynnistetään?
 • Mistä asioista neuvotellaan?
 • Milloin tehdään päätöksiä?

Siirtoon liittyvät sopimukset ja niiden sisällöt?

 • Liikkeenluovutussopimukseen liittyvät henkilöstön siirtosopimukset?
 • Mitä sovitaan ja kenen kanssa?

Työsuhteen ehdot liikkeen luovutuksessa

 • Mitkä ovat siirtyviä työsuhteen ehtoja?
 • Työsopimukseen kirjatut työsuhteen ehdot
 • Mitkä asiat eivät siirry luovutuksensaajalle?
 • Paikallisten työehtosopimusten siirtyminen?

Lainsäädännön muuttuminen liikkeen luovutuksen yhteydessä

 • Viranhaltijoista työsuhteisiksi, mikä muuttuu?
 • Julkisuus- ja hallinto-oikeudelliset asiat ja niiden käytännön vaikutus
 • Yhteistoimintalainsäädäntö

Työehtosopimuksen vaihtuminen

 • Milloin työehtosopimus vaihtuu? Mitä työehtosopimuksen vaihtuminen käytännössä tarkoittaa?
 • Mitä eroja on KVTES:llä ja AVAINTES:llä?

11.45 Loppuyhteenveto

12.00 Koulutus päättyy

Ilmoittautuminen

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa FCG Koulutus.

Koulutuksen hinta on 190 € (+ alv 24 %). Avaintan jäsenille hinta on 150 € (+ alv. 24 %).
Jos samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, on organisaatiolla oikeus osallistujamäärään perustuviin ryhmäalennuksiin. Lisätiedot hinnoista FCG:n sivuilla.

Maksu laskutetaan koulutuksen jälkeen ja siihen lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen ja lisätiedot FCG:n sivuilla >