-
Helsinki
Radisson Blu Royal Helsinki
Runeberginkatu 2

Tietosuoja henkilöstöhallinnossa

FCG järjestää koulutuksen henkilötietojen käsittelystä henkilöstöhallinnossa tietosuojalainsäädännön valossa.

Henkilötiedot ovat keskeisessä osassa henkilöstöhallinnossa. FCG:n järjestämässä koulutuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:
 • Miten henkilötietoja tulee käsitellä tietosuojalainsäädännön valossa?
 • Mikä muuttuu, kun EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen?
 • Mitä tietoja työntekijästä tai -hakijasta saa luovuttaa; kuka tietoja saa luovuttaa ja kenelle?
 • Mikä on julkisuuslain ja henkilötietolain suhde? Voiko henkilötietoja viedä verkkoon?
 • Miten henkilöstöhallinnon tulee toimia muutostilanteessa, kun tietoja siirretään organisaatiosta toiseen (esim. liikkeen luovutuksessa)?
Koulutus on suunniteltu erityisesti kuntien, kuntayhtymien sekä kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden henkilöstöhallinnossa tai siihen liittyvissä työtehtävissä työskenteleville.

Ohjelma

8:45 Aamupala ja ilmoittautuminen

9:15 Tervetuloa koulutukseen

9:30 EU:n tietosuojauudistus ja yhteiskunnan muutos
Lakimies Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto

 • Tietosuoja-asetus
  • periaatteelliset muutokset
  • toiminnalliset vaatimukset
 • Henkilötietojen käsittely konsernissa ja muutostilanteissa
 • Tietosuoja ja julkisuuslaki: Julkisuus ja salassapito
 • Verkkojulkisuus

12:00 Lounas

13:00 Tietosuoja henkilöstöhallinnossa
Hallintojohtaja Noora Nordberg, Vihdin kunta

 • Peruskäsitteet
 • Käytännön kysymyksiä
  • tietosuoja rekrytoinnissa
  • palkkaus ja siihen liittyvä arviointi
  • terveydentilaa koskevat tiedot
  • työntekijän luotettavuuden selvittäminen työnjohdolliset tilanteet
  • tekninen valvonta
  • viestinnän tietosuoja
  • henkilöstöstä sivullisille annettavat tiedot
  • haasteelliset henkilöstötilanteet
  • henkilötietojen luovutus palvelussuhteen muutoksissa
  • tietosuoja palvelussuhteen päättyessä
 • Case-esimerkkejä

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Iltapäiväkahvi n. klo 14.00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen FCG:n sivuillta >