-
Helsinki
Radisson Blu Royal Hotel Helsinki
Runeberginkatu 2

Sosiaalivakuutusasiat palkka- ja henkilöstöhallinnossa

Koulutus tarjoaa henkilöstö- ja palkanlaskentatehtävissä toimiville ajankohtaista tietoa mm. sairausvakuutus-, eläke- ja tapaturmavakuutusten korvauksista ja niiden hakemisesta sekä työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta sairausloman ja erilaisten vapaiden ajalta.

Koulutus järjestetään 13.–14. maaliskuuta Helsingissä (Radisson Bly Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2).

Ohjelma

Tiistai 13. maaliskuuta

9.00 Tulokahvi
9.30 Tervetuloa koulutukseen!

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus sairausloman, perhevapaiden ja virka- ja työvapaiden ajalta

 • Palkanmaksun edellytykset
 • Palkan määrä
 • Osa-aikainen sairausloma
 • Perhevapaat
 • Vuorottelu- ja opintovapaa
 • Työnantajan oikeus sv-lain mukaisiin ja eräisiin muihin korvauksiin

12.00 Lounas

13.00 Edellinen aihe jatkuu

14.00 Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus

 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • Suhde muuhun sosiaalivakuutukseen
 • Korvausten hakeminen
 • Korvauslajeista yleisesti
 • Muutoksenhaku
 • Käytännön esimerkkejä

15.00 Kahvi
15.15 Edellinen aihe jatkuu
16.15 Päivän ohjelma päättyy

Keskiviikko 14. maaliskuuta

9.00 Kelan sairauspäivärahat, vanhempainetuudet, kuntoutusraha ja osasairauspäiväraha

 • Sairauspäiväraha
  • sairausvakuutuslain muutokset
  • sairauspäivärahan enimmäisaika ja oikeus päivärahaan enimmäisajan jälkeen
 • Osasairauspäiväraha
 • Kuntoutusraha
 • Tartuntatautipäiväraha
 • Vanhempainetuudet
 • Käytännön esimerkkejä

12.00 Lounas

13.00 Työkyvyn heikentyessä - työkyvyttömyyseläkkeet kunnallisessa eläkejärjestelmässä

 • Ammatillinen kuntoutus – suhde muihin kuntoutusta järjestäviin tahoihin
 • Työkyvyttömyyseläkkeet
  • erilaiset työkyvyttömyyden määritelmät
  • eläkkeen hakeminen ja sairaspäivärahan ensisijaisuus
 • Sairauspäivärahan maksaminen ensisijaisuusajan jälkeen ja eläkkeen hakeminen
 • Takautuvan eläkkeen myöntö
 • KuEL-maksut työkyvyttömyyseläkkeestä
 • Käytännön esimerkkejä

14.00 Päiväkahvi
14.15 Aiheen käsittely jatkuu
15.30 Koulutuspäivien päätös

Kouluttajina toimii KT:n, OP Vakuutus Oy:n, Kelan ja Kevan asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 510 € + alv 24 %.

Maksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja siihen lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen 27.2. mennessä FCG:n sivuilla >