-
Tampere
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12

Palkanlaskentatehtävissä toimivien peruskurssi, 1. jakso

Peruskurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kuntien ja kuntayhtymien palkkaus- ja palvelussuhdeasioista sekä muista palkkahallintoon liittyvistä säädöksistä.

Ensimmäisellä jaksolla 23.–25.5.2018 Tampereella käydään kattavasti läpi KVTES:n perusteita.

Toisen jakson (30.–31.8.2018 Helsinki) teemoihin kuuluvat mm. verotukseen, kunnalliseen eläketurvaan, Kela-etuuksiin, tietosuojaan ja palkkakirjanpitoon liittyvät säännökset ja määräykset palkanlaskentatyössä.

Kurssi soveltuu palkanlaskenta- ja muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä vasta aloittaneille tai tietojen päivitystä tarvitseville.

Koulutuspaikkana on Holiday Club Tampereen Kylpylä (Lapinniemenranta 12).

1. jakson ohjelma

Keskiviikko 23.5.

Päivän kouluttajana toimii KT:n johtava työmarkkina-asiamies Virpi Taavitsainen

9.00 Aamukahvi

9.30 Tervetuloa!
Peruskurssin rakenne ja tavoitteet

Näin luet KVTES-kirjaa
Työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen keskeiset erot
Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen
Virantoimituksen alkaminen
Palvelussuhteen jatkuminen keskeytymättä

11.20 Työaikamääräysten keskeinen sisältö

12.00 Lounas

13.00 Työaikamääräysten keskeinen sisältö

 • Mikä on työaikaa?
 • Katsaus kunta-alalla käytössä oleviin työaikajärjestelmiin
 • Säännöllisen työajan ylittäminen ja työaikakorvaukset eri työaikamuodoissa
  • lisätyön määritelmä ja korvaaminen
  • ylityön määritelmä ja korvaaminen
  • epämukavan työajan korvaaminen (mm. sunnuntaityö, iltatyö ja yötyö)
  • harjoitustehtäviä ja laskentaesimerkkejä
 • Katsaus työaika-asiakirjoihin ja niiden merkityksiin

14.30 Kahvi

15.00 Edellinen aihe jatkuu

16.30 Koulutuspäivän päätös

Torstai 24.5.

Päivän kouluttajana toimii KT:n työmarkkina-asiamies Kirsi Korppi.

9.00 Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat

 • Myöntämisperusteet
 • Sairausloma
 • Äitiys-, isyys-, vanhempainloma ja hoitovapaa
 • Tilapäinen hoitovapaa ja sen palkallisuus
 • Muut virkavapaudet ja lyhytaikaiset poissaolot
 • Esimerkkejä

12.00 Lounas

13.00 Vuosilomamääräykset

 • Vuosiloman ansainta ja kuluminen
 • Vuosiloman antaminen
 • Vuosiloman jakamisesta ja ajankohdasta sopiminen, vuosiloman siirtäminen
 • Lomapalkka, lomakorvaus, lomaraha
 • Esimerkkejä

14.30 Kahvi

14.45 Aihe jatkuu

16.00 Koulutuspäivän päätös

16.30 Retki

Perjantai 25.5.

Päivän kouluttajana toimii KT:n johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo.

8.30 Matkakustannusten korvaukset

 • Virkamatka
 • Virantoimitusmatka
 • Päiväraha
 • Harjoituksia ja käytännön esimerkkejä matkakustannusten korvauksiin

KVTES:n keskeiset palkkausmääräykset

 • Palkkauksen määräytyminen
 • Tehtäväkohtainen palkka
 • Henkilökohtainen lisä
 • Työkokemuslisä ja palvelussuhteeseen oikeuttava palveluaika
 • Rekrytointilisä
 • Kertapalkkio tms. palkan osat
 • Katsaus palkkahinnoitteluliitteisiin 1-8
 • Lyhytaikainen palvelussuhde
 • Päiväpalkka ja sen laskeminen: missä päiväpalkkaa tarvitaan?
 • Tuntipalkka ja sen laskeminen: missä tuntipalkkaa tarvitaan?
 • Yleiskorotuksen toteuttaminen: millaisia korotusmalleja on ollut?
 • Lyhyesti: rekrytointilisä, kertapalkkio ja tulospalkkio
 • Harjoituksia ja käytännön esimerkkejä palkanlaskentaan liittyen

11.30 Lounas

12.30 Aihe jatkuu

14.30 Jakson päätös ja kahvi

Ilmoittautuminen

Kurssin 1. jakson hinta on 630 € + alv 24 %.

Hinta sisältää luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitut tarjoilut. Maksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja siihen lisätään laskutuslisä 5 € (++ alv 24 %).

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9. toukokuuta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot FCG:n sivuilla >