-
Verkkokurssi

Jaksotyön perusteet ja työvuoroluettelon suunnittelu

Verkkokurssilla sovelletaan jaksotyömääräyksiä käytännön tilanteisiin: sisältönä ovat työaikalain ja KVTES:n jaksotyön määräykset ja säännökset, täyttä työaikaa tekevien työvuoroluettelon suunnittelu ja vuosilomien perusteet.

Tehtävät koostuvat lyhyistä esseetehtävistä ja monivalintatehtävistä. Suurimpaan osaan tehtävistä annetaan henkilökohtainen palaute.

Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Opiskeluympäristön käyttämiseen tarvitaan vain internet-yhteys.

Kurssi on tarkoitettu kaikille kuntien ja kuntayhtymien jaksotyön työvuorosuunnittelusta vastaaville.

Ohjelma

1. Säännöstelylähteet ja keskeiset käsitteet

 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja työaikalain (TAL) välinen suhde
 • Paikalliset sopimukset
 • Erityiskysymyksiä jaksontyön soveltamisesta
 • Palvelussuhde

2. Työvuoroluettelon suunnittelu

 • Työaika-asiakirjat
 • Työaikajakso
 • Työvuorot ja niihin liittyvät määräykset jaksotyössä
 • Peruskysymykset lepoajoista
 • Työaikakorvaukset ja vapaa-aikakorvaukset
 • Varallaolon perusmääräykset
 • Työvuoroluettelon muuttaminen

3. KVTES Jaksotyö, täysi työaikajakso, kokoaikaiset

 • Täysi työaikajakso
 • Täysi työaikajakso arkipyhä
 • Palvelussuhde alkaa tai päättyy kesken työaikajakson

4. KVTES Jaksotyö, keskeytynyt jakso, kokoaikaiset

 • Keskeytyksen määrittely
 • Ennalta suunniteltu keskeytys
 • Muu keskeytys
 • Molemmat keskeytykset samassa työaikajaksossa

5. Vuosilomat

 • Vuosilomien kulumisen perusmääräys, työpäivät
 • Ennalta suunniteltu vuosiloma ja säännöllinen työaika
 • Muu vuosiloma ja säännöllinen työaika
 • Vuosiloma ja sairastuminen

Tutoreina elil tehtävien tarkastajina toimivat työmarkkinalakimiehet Jenni Aaltonen ja Eeva Nypelö KT Kuntatyönantajista.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 450 € + alv 24 %.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu kurssille 3 tai enemmän, on voimassa osallistujamäärään perustuvat hintaporrastukset. Tarkemmat tiedot hinnoista löydät FCG:n sivuilta.

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.9.2018.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot FCG:n sivuilla >