-
Verkkokoulutus

Esimiespassi-verkkokoulutus

Esimiespassi on KT:n suunnittelema ja toteuttama verkkokoulutus, jonka hyväksytysti suorittaneille myönnetään Esimiespassi.

Koulutuksen tavoitteena on opastaa esimiestä löytämään oikeat tietolähteet työnsä tueksi. Kurssi antaa esimiehille valmiuksia toimia työnantajaroolissa ja selvitä työyhteisön haastavista tilanteista. Kurssilla käydään läpi tavallisimpia esimiehen työssään kohtaamia tilanteita esimerkkien kautta. Esimerkit auttavat tulkitsemaan ja soveltamaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä yleisellä tasolla.

Kurssin suoritettuaan esimies tuntee vastuunsa henkilöstöasioissa sekä hallitsee tarvittavat perustiedot palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä.

Kurssin voi aloittaa haluamaan ajankohtana. Opiskeluoikeus alkaa heti kun kurssille on ilmoittautunut ja kestää 60 vuorokautta. Kun tehtävät ja kurssin päättävä monivalintatentti on suoritettu hyväksytysti, opiskelija saa todistuksen ja esimiespassin.

Ohjelma

Kurssi koostuu seuraavista seitsemästä osiosta:

  • Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen
  • Palkkaus ja palkanmäärittely
  • Työaika ja työvuorosuunnittelu
  • Vuosilomat
  • Sairauslomat
  • Virka- ja työvapaat
  • Työsuojelu

Tehtävät ovat monivalintatehtäviä ja lyhyitä esseetehtäviä. Osaan tehtävistä osallistuja saa henkilökohtaisen palautteen. Opiskelumateriaali muodostuu kirjallisesta materiaalista, artikkeleista sekä lyhyistä videoluennoista. Tehtävien tarkastajina toimivat KT:n asiantuntijat.

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 400 € + alv 24 %.

EKJ-ohjelmaan osallistujille hinta on 250 € + alv 24 % / osallistuja. Jos samasta työyhteisöstä osallistuu useita henkilöitä, kysy hintaporrastusta FCG:ltä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen FCG:n sivuilla >