-
Tampere

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella on kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus, joka toteutetaan Tampereen, Lapin ja Vaasan yliopiston sekä Åbo Akademin yhteistyönä.

30 opintopisteen koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai muutoin riittävät tiedot ja valmiudet omaaville henkilöille, joilla on työkokemusta julkisista palveluista ja niiden rajapinnasta. Työkokemus voi olla julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Koulutuksen suorittanut henkilö on kunta- ja alueyhteisöihin liittyvän palvelutoiminnan hallinnan ja kehittämisen asiantuntija.

Työelämälähtöinen erikoistumiskoulutus on luotu yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, Kuntaliiton, Kevan ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n kanssa. Tampereella toteutettava koulutus alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019.

Mualla verkossa