-
Helsinki + etäopiskelu

Palkka ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma 2017–2018

Palkka- ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma antaa kokonaiskuvan palvelussuhdeasioista ja henkilöstöhallintoon ja palkanlaskentaan läheisesti liittyvistä tehtävistä. Koulutus koostuu neljästä kahden päivän lähiopetusjaksosta ja etäopiskelusta.

Koulutusohjelma perehdyttää kunnan ja kuntayhtymän henkilöstöä koskevaan lainsäädäntöön, muun muassa työ- ja virkalainsäädännön keskeiseen sisältöön. Myös kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sisältö tulee tutuksi, ja koulutus antaa valmiuksia sopimusten soveltamiseen.

Koulutus on tarkoitettu palkanlaskenta- tai muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä työskenteleville tai palkanlaskennan varahenkilönä toimiville. Koulutusohjelma on myös hyvää valmennusta henkilölle, joka aikoo opiskella henkilöstö- tai työoikeutta.

Kouluttajina toimivat muun muassa KT Kuntatyönantajien, Verohallinnon, Kevan, Kelan ja FCG:n asiantuntijat.

Ohjelma

1. lähiopetusjakso 28–29.9.2017, etäopiskelu lokakuu–marraskuu 2017

Kunnan henkilöstö- ja työoikeuden perusteet

 • Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto kunnassa ja kuntayhtymässä
 • Kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän kokonaisuus
 • Henkilöstö- ja palkkahallinto muutoksessa
 • Palvelussuhteen alkaminen, kesto ja päättyminen

2. lähiopetusjakso 23.–24.11.2017, etäopiskelu marraskuu 2017–tammikuu 2018

Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat 1.

 • KVTES: Palkkausmääräysten sisältö ja soveltaminen
 • Palvelussuhteiden sektorikohtaiset erityispiirteet (sosiaali- ja terveystoimi, opettajat, tekniset, tuntipalkkaiset)

3. lähiopetusjakso 18.–19.1.2018, etäopiskelu tammikuu–maaliskuu 2018

Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat 2.

 • Kvtes: Työaikamääräysten keskeinen sisältö
 • Kela-etuuksien hoito
 • Verotusasiat henkilöstöhallinnossa ja palkanlaskennassa
 • Eläkeasiat

4. lähiopetusjakso 21.–23.3.2018, etäopiskelu huhtikuu 2018

Palkkaus- ja palvelussuhdeasiat 3.

 • Työyhteisön ongelmatilanteet ja työilmapiiri
 • Julkisuus, tietosuoja ja hyvä tiedonhallinta
 • Vuosilomamääräysten sisältö ja soveltaminen
 • Virkavapausmääräysten sisältö ja soveltaminen

Ilmoittautuminen

Yhden jakson hinta on 520 € + alv 24 %.

Ilmoittautuminen ja tarkemmat lisätiedot FCG:n sivuilla >