-
Helsinki + etäopiskelu
Original Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4

OVTES:n syventävä koulutusohjelma

OVTES:n syventävässä koulutusohjelmassa sukelletaan OVTES:n maailmaan ja kiemuroihin. Osallistujat pääsevät yhdessä ratkaisemaan soveltamista vaativia tilanteita tosielämän esimerkkien pohjalta. Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta ja niitä tukevasta verkkokoulutusosuudesta.

Osa koulutuksesta on yhteistä yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle, osa ajasta ollaan jakautuneena kahteen ryhmään.

 • I lähijakso torstai 12.10.
 • II lähijakso torstai 30.11
 • verkkokoulutusosuus 2.10.–17.12.

Lähiopetus järjestetään Helsingissä, Original Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4). KT Kuntatyönantajien johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen toimivat lähijaksojen luennoijina sekä verkkokoulutuksen tutoreina.

Ohjelma

Torstai 12.10.
Työaika- ja palkkauspäivä

8.30 Aamukahvi

9.00 Koulutuksen avaus ja verkkokoulutusalustan esittely
Koulutuspäällikkö Anniina Peltola, FCG Koulutus Oy

9.15 Yhteinen osuus

 • A-osan palkkaus- ja työaikamääräykset
 • tuntiopettajia koskevat määräykset
 • Ajankohtaista opetusalalta

12.00 Lounas

13.00 Hyviä käytäntöjä, käytännön haasteita ja miten niitä selätetään

 • palkanmaksuun liittyvät ongelmat (palkan takaisinperinnän problematiikkaa)
 • opetusvelvollisuustyöajan problematiikkaa
 • osa-aikaisten palvelussuhteiden haasteet

Palvelussuhdeasiantuntija Leila Nieminen, Vantaan kaupunki

14.00 Erilliset ryhmät ammatilliselle ja yleissivistävälle koulutukselle

Yleissivistävän koulutuksen palkkauksen, työajan ja tuntiopettajien erityispiirteet

 • otsikkoaiheisiin liittyviä käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä

Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, KT Kuntatyönantajat

Ammatillisen koulutuksen palkkauksen, työajan ja tuntiopettajien erityispiirteet

 • otsikkoaiheisiin liittyviä käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä

Työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen, KT Kuntatyönantajat

14.15 Iltapäiväkahvi

14.30 Edelliset aiheet jatkuvat

15.30 Koulutuspäivä päättyy

Torstai 30.11.
Poissaolopäivä

8.30 Aamukahvi

9.00 Koulutuksen avaus ja verkkotehtävien eteneminen
Koulutuspäällikkö Anniina Peltola, FCG Koulutus Oy

9.15 Palaute verkkotehtävistä ja ensimmäisestä koulutuspäivästä
Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen, KT Kuntatyönantajat

9.45 Virantoimituksen keskeytykset

 • tavallisimmat virkavapaat
 • virkavapaat ja päätöksenteko
 • virkavapaan vaikutus palkan määräytymiseen
 • käytännön esimerkkejä ja kysymyksiä virkavapaisiin liittyen

Johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen, KT Kuntatyönantajat

12.00 Lounas

13.00 OVTES ja KVTES määräysten yhteensovittaminen

 • laskennallinen vuosiloma ja vuosiloma
 • käytännön esimerkkejä

14.00 Iltapäiväkahvi

14.20 Hyviä käytäntöjä sekä käytännön haasteita ja vinkkejä niiden selättämiseen

 • harkinnanvaraiset virkavapaat – hyviä käytäntöjä toimintayhtenäisyyteen
 • lakisääteiset virkavapaat

Palvelussuhdeasiantuntija Leila Nieminen, Vantaan kaupunki

15.30 Koulutuspäivä päättyy

Ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 750 € + alv 24 %. Maksu sisältää luentomateriaalin, lähiopetuspäivien ohjelmassa mainitut tarjoilut ja verkkotehtävien tutoroinnin. Maksu laskutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ja siihen lisätään laskutuslisä 5 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen viimeistään 18.9. FCG:n sivuilla >