12.4.2019

Förändringarna i arbetslivet överraskade kommunsektorn

De mest betydelsefulla i förändringarna i arbetslivet är de nya sätt att arbeta som arbetsenheterna – cheferna och personalen – själva utvecklar.

KT:s mål för regeringsprogrammet 2019–2022

Finansieringen av välfärdstjänsterna förutsätter ett brett åtgärdspaket. Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

Bloggar

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet