18.6.2019

Flera ändringar i läkaravtalet nästa vår

KT och läkarorganisationerna förhandlar om ändringar i det nuvarande läkaravtalet. Löne-, arbetstids- och jourbestämmelserna i det avtal som träder i kraft i april 2020 kommer att avvika från bestämmelserna i det nuvarande avtalet.

 

KT:s mål för regeringsprogrammet 2019–2022

Finansieringen av välfärdstjänsterna förutsätter ett brett åtgärdspaket. Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet