15.5.2019

KT anser att regeringsperiodens viktigaste mål är att höja sysselsättningsgraden

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen lyfte fram KT:s synpunkter vid arbetsmarknadsseminariet  i Tammerfors som lockade mer än 600 deltagare.

KT:s mål för regeringsprogrammet 2019–2022

Finansieringen av välfärdstjänsterna förutsätter ett brett åtgärdspaket. Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet