2.8.2019

Förhandlingar och intensiv intressebevakning präglade KT:s år 2018

KT:s färska årsberättelse på svenska redogör för hur vi skött de kommunala arbetsgivarnas intressebevakning år 2018. I avtalsförhandlingarna uppnåddes ett förhandlingsresultat i februari. Därtill utövade vi inflytande i mer än hundra arbetsgrupper.

Anvisningar och vanliga frågor

KT:s årsberättelse 2018

KT:s årsberättelse redogör för hur vi skött de kommunala arbetsgivarnas intressebevakning år 2018. I avtalsförhandlingarna uppnåddes ett förhandlingsresultat i februari. KT bevakade de kommunala arbetsgivarnas intressen i mer än hundra arbetsgrupper och organisationer.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet