Vanliga frågor
UKTA

En lärare har omfattats av semestersystemet i AKTA och övergår till systemet med årsarbetstid 1.1.2018. Får läraren ersättning för outtagen semester? Ska semesterersättning eller semesterpenning betalas till läraren?

Semesterersättning betalas inte till läraren eftersom läraren utan en enda dags avbrott hos samma arbetsgivare övergår från ett kollektivavtal till ett annat.

Semestrarna kvittas när läraren övergår till försöket med årsarbetstid och får de lediga perioder som ingår i årsarbetstiden genast efter övergången till arbetstidsförsöket. 

Uttag och betalning av eventuella sparade ledigheter avtalas med läraren före övergången.

Semesterpenning betalas inte i övergångsskedet utan som vanligt i juli månads lön.