Suomeksi
Publikation

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn 2021

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) träder i kraft 1.9.2021. Avtalsområdet är det största i kommunsektorn och omfattar omkring 180 000 anställda. Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, hälsovårdare, handledare och socialarbetare.

SH-avtalet 2021 har endast publicerats på nätet.

 

Uppgifter om publikationen

ISBN (Www):
978-952-7465-08-0
Utgiven:
9/2021
Utgivare:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplaga