Suomeksi
Publikation

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2020–2021

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare tillämpas på 17 300 kommunalt anställda läkare. LÄKTA 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Av de kommunalt anställda läkarna arbetar 10 200 på sjukhus och 4 000 vid hälsocentraler. Totalt 2 500 arbetar som tandläkare och omkring 500 som veterinärer.

Lönejusteringar och arbetsgrupper i underteckningsprotokollet

Under avtalsperioden 2020–2021 görs två allmänna förhöjningar och i avtalet ingår också en lokal justeringspott.
Den första allmänna förhöjningen infaller 1.8.2020 och den andra 1.4.2021. 

I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021. Potten är 0,8 procent av lönesumman inom AKTA. 

I underteckningsprotokollet finns det bestämmelser om avtalsperiodens allmänna förhöjningar samt om fördelningen av och förhandlingarna om den lokala justeringspotten.

I underteckningsprotokollet redogörs också för de gemensamma arbetsgrupper som KT och huvudavtalsorganisationerna tillsatt för avtalsperioden.

Ändringar i arbetstidsbestämmelserna

Det har gjorts ändringar i arbetstidsbestämmelserna i LÄKTA. Vissa av dem beror på den nya arbetstidslagen.

Arbetstidsförlängningarna enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår i LÄKTA. 

De avtalsändringar som beror på arbetstidslagen trädde i kraft 1.4.2020 och tillämpas retroaktivt.

Det kommunala huvudavtalet fortsätter att gälla

I avtalsuppgörelsen 2020–2021 ingår ett tjänste- och arbetskollektivavtal om förlängning av det kommunala huvudavtalet. Genom förlängningsavtalet fortsätter det kommunala huvudavtalet att gälla utan avbrott. Båda avtalen finns i avtalsboken.
I avtalet om förlängning av huvudavtalet kom avtalsparterna överens om att förhandlings- och avtalssystemet ska ses över. Förhandlingar om ändringarna förs inom de överenskomna tiderna.

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978-952-293-725-4
ISBN (Www):
978-952-293-726-1
Utgiven:
10/2020
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan