Publikation

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2020–2021

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) tillämpas på 61 800 lärare. UKTA 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022. 

Av de lärare som omfattas av UKTA arbetar 45 000 i grundskolor och 5 900 i gymnasier.

UKTA-avtalet omfattar också den undervisningspersonal som arbetar vid kommunala yrkesläroanstalter, medborgarinstitut, musikläroanstalter, folkhögskolor och konstskolor för barn och unga samt inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete.

Lönejusteringar och arbetsgrupper i underteckningsprotokollet

Under avtalsperioden 2020–2021 görs två allmänna förhöjningar och i avtalet ingår en lokal justeringspott. Den första allmänna förhöjningen infaller 1.8.2020. Förhöjningen är 0,87 procent i grundskolor och gymnasier, 0,95 procent i yrkesläroanstalter och 1,24 i övriga läroanstalter.

Den andra allmänna förhöjningen görs 1.4.2021. Förhöjningen är 0,72 procent i grundskolor och gymnasier, 0,99 procent i yrkesläroanstalter och 0,75 i övriga läroanstalter. Också de individuella tilläggen enligt lönekapitlet höjs i enlighet med respektive allmänna förhöjning.

I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021. Potten är 0,8 procent av lönesumman inom UKTA. För undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter i del C är den lokala potten 0,4 procent av lönesumman för denna personal.
I underteckningsprotokollet till UKTA finns det bestämmelser om avtalsperiodens allmänna förhöjningar samt om fördelningen av och förhandlingar om den lokala justeringspotten.

I underteckningsprotokollet ingår en bestämmelse om de justeringspotter på central nivå som används inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen.

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet

De arbetstidsförlängningar som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gällde till 31.7.2020. 

För undervisningspersonal med helhetsarbetstid enligt punkt 2 i tillämpningsanvisningen i UKTA del A § 31 var arbetstidsförlängningen i kraft i enlighet med byråarbetstiden i AKTA till 30.8.2020. För lärare och studiehandledare med helhetsarbetstid vid yrkesläroanstalter i del C är årsarbetstiden oförändrad.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopats har parterna avtalat om vissa ändringar i specifika bilagor och delar. Dessa ändringar träder i kraft vid de tidpunkter som anges separat i respektive bilaga.

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978-952-293-721-6
ISBN (Www):
978-952-293-722-3
Utgiven:
10/2020 (tryckt)
Utgivare:
KT Kommnarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan