Suomeksi
Publikation

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2020–2021

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal tillämpas på 24 000 löntagare. TS 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Den största yrkesgruppen inom avtalet är brand- och räddningspersonalen. Övriga yrkesgrupper är bl.a. fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Lönejusteringar och arbetsgrupper i underteckningsprotokollet

Under avtalsperioden 2020–2021 görs två allmänna förhöjningar och i avtalet ingår också en lokal justeringspott. 

Den första allmänna förhöjningen infaller 1.8.2020. De uppgiftsrelaterade lönerna höjs med 26 euro, dock minst med 1,22 procent.

De individuella tilläggen och separattilläggen höjs med 1,22 procent.

Den andra allmänna förhöjningen görs 1.4.2021. De uppgiftsrelaterade lönerna höjs då med 1,0 procent. De individuella tilläggen och separattilläggen höjs med 1,0 procent.

De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna och minimilönen enligt TS § 20 har höjts i enlighet med de allmänna förhöjningarna.

I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021. Potten är 0,8 procent av lönesumman inom TS. Av justeringspotten används 0,3 procent till individuella tillägg och 0,5 procent till uppgiftsrelaterade löner och/eller individuella tillägg.
I underteckningsprotokollet finns det bestämmelser om avtalsperiodens allmänna förhöjningar samt om fördelningen av och förhandlingarna om den lokala justeringspotten. 

I underteckningsprotokollet redogörs också för de gemensamma arbetsgrupper som KT och huvudavtalsorganisationerna tillsatt för avtalsperioden. 

Ändringar i arbetstidsbestämmelserna

Det har gjorts ändringar i arbetstidsbestämmelserna i TS 2020–2021. Vissa beror på den nya arbetstidslagen och vissa på att arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopades 31.8.2020. 

De ordinarie arbetstiderna har förkortats i motsvarande mån som arbetstiden förlängdes enligt konkurrenskraftsavtalet. Arbetstiden enligt AKTA har förkortats med 30 minuter per vecka i allmän arbetstid, byråarbetstid, periodarbetstid och arbetstid enligt bilaga 18.

I samband med ändringen har söckenhelgsförkortningens längd ändrats i respektive arbetstidsform. Dessutom har övertidsgränserna ändrats.

Avtalsändringar som gäller arbetstiden har gjorts i bilaga 2 och 7 i TS.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
79 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-729-2
ISBN (Www):
978-952-293-730-8
Utgiven:
10/2020 (tryckt)
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan