Publikation

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2018.

Medellönen i kommunsektorn var 3 215 euro i månaden. Kommunerna och samkommunerna hade totalt 421 000 anställda.
 

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
14 s.
Utgiven:
9/2019
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna