Publikation

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018–2019

Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 62 000.

Lärarna inom kommunsektorn arbetar i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkesutbildningscenter för vuxna, yrkeshögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
224 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-573-1
ISBN (Www):
978-952-293-574-8
Utgiven:
5/2018 (tryckt)
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan