Publikation

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018–2019

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 23 000 anställda. Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet.

Övriga yrkesgrupper är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Kommunerna och samkommunerna har totalt circa 421 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
80 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-575-5
ISBN (Www):
978-952-293-578-6
Utgiven:
5/2018 (tryckt)
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan