Publikation

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2019

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.
Avtalet omfattar 310 000 anställda.

Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka 421 000 anställda.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
328 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-569-4
ISBN (Www):
978-952-293-570-0
Utgiven:
5/2018 (tryckt)
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan