Suomeksi
Rekommendation
Övrigt

Rekommendation om sommarpraktik i kommunen för skolelever

”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” är ett sommarpraktikprogram som sedan 1992 erbjudit grundskolelever, gymnasieelever, elever i årskurs tio och ungdomar som går VALMA-utbildning en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet. Genom sommarpraktiken får skolungdomarna egna erfarenheter av arbetslivet, dess spelregler, arbetsuppgifter och verksamhet på arbetsplatserna. Inom programmet har det varit fråga om gemensamma rekommendationer från centralorganisationerna. Centralorganisationerna ger inte rekommendationer för sommaren 2020.

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer (nedan KT och organisationerna) rekommenderar att de kommunala arbetsgivarna också under sommaren 2020 erbjuder skolelever chansen att bekanta sig med kommunsektorns mångsidiga arbetsuppgifter och möjligheter. Goda erfarenheter av sommarjobb inom kommunsektorn förbättrar kommunsektorns arbetsgivarprofil och kan sporra en skolelev att söka sig till studier som leder till ett jobb inom kommunsektorn.

För två veckors praktik inom programmet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” rekommenderar KT och organisationerna en engångsersättning om

  • 360 euro år 2020
  • 365 euro år 2021 och
  • 375 euro år 2022.

Semesterersättningen ingår i lönen. I fråga om övriga anställningsvillkor ska man i dessa anställningsförhållanden följa kommunsektorns kollektivavtal (vanligen AKTA). På lönen betalas också lagstadgade socialskyddsavgifter beroende på personens ålder. Lönen betalas senast den följande lönebetalningsdagen efter det att anställningsförhållandet upphört.

Avsikten med sommarpraktikprogrammet är inte att ersätta normala sommarjobb. Enligt programmet erbjuds ungdomarna bara en sådan rekommenderad praktikperiod hos samma arbetsgivare, så att så många som möjligt ska kunna få arbetserfarenhet. Man kan också komma överens med skoleleven om ett längre anställningsförhållande efter sommarpraktikprogrammet, men då är det inte längre fråga om ett anställningsförhållande enligt modellen ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant”.

KT och organisationerna är eniga om att arbetsförhållanden inom praktikprogrammet till sin natur är sådana att de inte är i konflikt med arbetsavtalslagen (t.ex. bestämmelser om minskande av arbetskraften och skyldigheten att erbjuda merarbete) eller gällande kollektivavtal.

KT och organisationerna rekommenderar att arbetsgivarna i god tid innan praktikprogrammet inleds beaktar dess specialkaraktär i sina personal- och utbildningsplaner och i annan samverkan med personalrepresentanter och arbetarskyddsfullmäktige.

Helsingfors den 14 januari 2020

KT Kommunarbetsgivarna
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Offentliga sektorns union JAU rf
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf